Krpel byl z funkce odvolán obecní radou v roce 2011, s čímž nesouhlasil. Obrátil se na soudy, které opakovaně rozhodly v jeho prospěch. Před časem mu přiznaly také náhradu ušlé mzdy.

Tomáš Krpel nyní tvrdí, že důvodem pro exekuci je částka přesahující dvě stě tisíc korun, která mu nebyla vyplacena. „Škola měla okolo 4. července zaplatit náhradu platu ve výši 522 tisíc," řekl redakci Tomáš Krpel s tím, že nastalo téměř desetidenní zpoždění, a proto jeho právní zástupkyně upozornila na prodlení a zároveň informovala o nutnosti zaplatit celou částku podle rozsudku. „Škola po poradě se starostou zaplatila o 201 tisíc méně," prohlásil exředitel hnojnické školy.

„Já jsem povinen zaplatit z vysouzené částky za náhradu platu v roce 2012 a 2013 daně a poplatky dle zákona, což mi vyměří patřičné instituce," uvedl s tím, že obec a škola navíc odečetly z této částky „jakousi solidární daň" ve výši 30 tisíc korun a dalších devět tisíc, které prý náleží škole.

„Bylo postupováno v souladu se zákony a soudnímu exekutorovi bylo od okresního soudu zasláno pověření k exekuci 19. srpna. Na mé výslovně přání exekutor postupuje s minimálním zásahem do majetku školy, aby nijak nebyl ohrožen start nového školního roku a aby nebyli ohroženi zaměstnanci a žáci školy," říká Tomáš Krpel.

Zřizovatelem školy je obec. Podle starosty Miroslava Molina se exředitel mýlí.

„Myslím si, že daňové zákony platí pro každého. I pro něho. Exekuce je kvůli částce dvě stě tisíc korun, a to jsou ty daně, které byly odvedeny státu. Byli jsme vstřícní, nechtěli jsme dělat nějaký problém, z naší strany byl postup správný. Pan Krpel je inteligentní člověk kdyby přišel, tak mu to vysvětlím," řekl včera Deníku starosta.

Podle něj jde o nedorozumění. „Škola proti exekuci podala rozpor. A já jsem přesvědčen o tom, že to pro obec a pro školu nemůže dopadnout špatně," tvrdí Molin. Míní, že zprávy o exekuci opět poškodí pověst školy, která bojuje o každého žáka. „To považujeme za nešťastné," poznamenal.

K tomu, že škola podala rozpor proti již schválené exekuci, Tomáš Krpel uvedl: „Pokud exekuce bude zrušena, tak v právu nebyl Krpel. Pokud exekuce proběhne, čili nezaplatili správně dle znění rozsudku z 1. června 2015 a soud jejich rozpor neuzná, tak jsem v právu já a obec a škola jsou za tuto exekuci plně zodpovědné."