„Práce je organizována pro jednotlivá pracoviště na základě fyzické náročnosti tak, aby pracovní zátěž byla rovnoměrně rozložena na všechny zaměstnance v průběhu celé směny,“ vysvětluje představitel pro BOZ v Třineckých železárnách Zdeněk Gorecki.

V Třineckých železárnách bylo letos zatím vyhlášeno sedm mimořádně teplých dnů, a to pro ranní i odpolední směnu. V Závodě sochorová válcovna Kladno – Dříň jich ale bylo už čtyřiadvacet, na Moravě v Tažírně oceli ve Starém Městě obdobně. Tam ale zaměstnanci v dobách největšího horka čerpali plánovanou hromadnou dovolenou.

Během parného léta zaměstnanci mají nárok na dvojnásobné množství ochranných nápojů. Náklady už na zvýšenou potřebu nápojů letos přesáhly 150 tisíc korun, v roce 2017 to bylo za celý rok 137 tisíc korun. „Celkově firma za nealkoholické nápoje vyplatila letos od počátku roku téměř osm milionů korun,“ shrnuje Zdeněk Gorecki.

Obezřetně se v horku hospodaří i s vodou, kterou huť pro své výrobní provozy potřebuje. „V letošním roce jsme však ještě nemuseli nijak měnit standardní režim. Opakování extrémního sucha z léta roku 2015 v našem regionu zabránily vydatné srážky z poloviny července,“ vysvětluje Radim Klimša, vedoucí odboru Ochrana životního prostředí Třineckých železáren.

Dodává, že odběr vody z Olše řeší integrované povolení pro dceřinou společnost Energetika Třinec, které stanovuje minimální zůstatkový průtok na řece Olši, podle něhož se firma řídí. „Samozřejmě neustále hledáme další úsporná opatření. Na všech výrobních provozech máme vybudovány uzavřené recirkulační vodní okruhy a s vodou hospodaříme co možná nejefektivněji,“ uzavírá Radim Klimša. Voda je tak využívána opakovaně. Na čistírny odpadních vod a následně zpět do řeky Olše je odpouštěna pouze malá část.

V období extrémního sucha je pak snižován odběr z toku Olše a zvyšován odběr z přehradní nádrže Těrlicko, tak aby byl zachován dostatečný průtok v Olši nezbytný pro život ryb a dalších živočichů. K tomu zatím v letošním roce nebylo nutné přistoupit. Naposledy huť zastavila odběr vody z řeky Olše v létě roku 2015.