Od roku 1640, kdy byl na palouku pod vrcholem postaven dřevěný kostel, se zde konaly slavné poutě a od roku 1891 i tábory lidu. První myšlenka k postavení chaty se zrodila začátkem 20. století ve vlasteneckém spolku Snaha v Těšíně. Hlavními propagátory turistiky byli tenkrát Augustin Peter, Vít Vantuch a farář Jan Ježíšek. Byla to především snaha vytvořit protiváhu německým turistickým spolkům, které již vlastnily chaty na Velké Čantorií, Javorovém, Lysé hoře, či Bílém kříži.

Příkladem jim byla Pohorská jednota Radhošť, první český turistický spolek založený v roce1884. Parcela na stavbu chaty byla zakoupená v roce 1912, byl zpracován stavební plán, ale veškeré snahy přerušila l. světová válka. Vlastní stavba započala 11. dubna 1921 zásluhou Jana Válečka, předsedy Pobeskydské jednoty Slezské, podle projektu známého místeckého stavitele Čermáka. Dílo v tehdejší hodnotě 273 000 korun bylo dokončeno za neuvěřitelného půl roku díky nadšení a podpoře mecenášů, okolních obcí a stovkám drobných dárcům. Částkou 5 000 korun tehdy přispěl i prezident T. G. Masaryk, jako člen Pohorské jednoty Radhošt. Další významnou osobou byl nadšený turista František Olšák, budovatel příjezdové cesty. Portréty těchto záslužných mužů visí společně s obrázkem Petra Bezruče v návštěvní místnosti restaurace.

Architektonický cenná dřevěná chata s rozhlednou (toho času nepřístupnou) se letos dožívá 87 let téměř v původní podobě. Po celou dobu sloužila tisícům návštěvníků, vyjma doby okupace, kdy byla obsazena Němci. Dnes, po složitých jednáních, je opět v rukou KČT Frýdek-Místek a na úrovní služeb i stavu objektů je to opravdu znát. Návštěvníkům nabízí 25 lůžek za cenu 200 korun na osobu a noc, výbornou kuchyni s denní nabídkou až třicet jídel, o víkendech, vzhledem k velkému provozu, 10 hotových jídel a čtyři druhy polévek. Návštěvníci mohou využít i venkovního posezení s ohništěm, děti mají k dispozici houpačky.

Cesta k chatě je dosažitelná autem, ale mezi návštěvníky převládají ti, kteří se vydají po značených turistických cestách z Vyšních Lhot, Dobratic, Komorní Lhotky, nebo Pražma, ti vytrvalejší, stejně jako běžkaři se mohou vydat nádhernou hřebenovkou v délce 23 kilometrů přes Kotař, Slavíč až na Malý Polom a odtud na Bílý kříž, nebo na Velký Polom. Chata má celoroční provoz a je vhodná také pro oslavy nebo rodinnou rekreaci. O spokojenosti návštěvníků svědčí pochvalné zápisy v knize hostů. U vchodu vás přivítá nezbytný talisman – vycpaný medvěd.

Znáte dobře horské chaty v Beskydech? Chceme vás blíže seznámit s jejich historií i současným stavem, popřípadě s nabízenými službami. V každém sobotním vydání Frýdecko-místeckého a třineckého deníku tak naleznete osud některé horské chaty z malebných Beskyd.