„Tento den by měl otevřít dveře těm, kteří o našem hospici mnoho nevědí. Také rodinným příslušníkům, školám a dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají. Chceme, aby se veřejnost přestala bát hospice a zjistila, že se nejedná jen o dům smutku, protože i poslední dny v životě zde může člověk prožít v radosti. Každý si mohl prohlédnout pokoje klientů, které jsou barevně rozlišeny a mají bezbariérový přístup na balkon, přístupná byla také zahrada, meditační místnost i kaple," řekla během akce zástupkyně ředitele a vedoucí sociálního úseku frýdecko-místeckého hospice Helena Adamusová s tím že hospic má kapacitu 43 lůžek.

402 klientů

„Z toho třicet slouží pro hospicové pacienty a třináct lůžek pro uživatele sociálních služeb. Tyto služby jsou ještě dále rozděleny na služby odlehčovací a takzvaná sociální lůžka. Hospicová péče spočívá ve ztišení příznaků vážného onemocnění. Měla by pomoci k důstojnému umírání, aby člověk nezemřel sám a v bolestech, ale v důstojném prostředí," pokračovala Helena Adamusová.

Zdejší zařízení zajišťuje péči nejen nevyléčitelně nemocným klientům v terminálním stadiu, ale také klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a jejichž pečovatelé potřebují čas na zotavenou. Za dva roky svého působení hospic poskytl služby už 402 klientům, přičemž jen v tomto roce se jedná o 175 z nich. Nejstaršímu obyvateli je devadesát, nejmladším je pak padesát let.

Kromě hospicových, odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb je pacientům a klientům poskytována řada doplňkových služeb, například canisterapie nebo bazální stimulace. Oblíbené jsou i volnočasové aktivity hrátky s pamětí, kondiční cvičení, zpívání, poslechové pořady nebo ruční práce, jejichž prostřednictvím se klienti navzájem poznávají, učí se novým dovednostem a udržují se tak v duševní i fyzické pohodě.

Oblíbené jsou také jednorázové akce v podobě výletů, ale také vernisáží a koncertů v prostorách hospice. Zdejší klienti jsou se službami v hospici hodně spokojeni.

Zástupkyně ředitele a vedoucí sociálního úseku frýdecko-místeckého hospice Helena Adamusová ukazuje, jak mají vybavené pokoje.

Palačinky na zahradě

„Máme to tady moderně zařízené. Musím také pochválit ošetřující personál, který se o nás vzorně stará. Sestřičky jsou vždy příjemné a ochotné. Nikdy jsem tu s nikým neměla žádný problém. Chodí tady za mnou i jedna vysokoškolská studentka, která si se mnou povídá, čte mi a chodí se mnou ven na procházky. V hospici je více takových dobrovolnic," pochvalovala si šestaosmdesátiletá Marie Hrtoňová, která vychovala dva syny. „Jeden žije v cizině, takže mě pravidelně navštěvuje jen druhý syn. Když mě přijdou navštívit s vnoučaty, jsem moc ráda a mám z toho velkou radost," dodala Marie Hrtoňová.

Osmdesátiletá Edita Pajurková z Lískovce je už ve frýdecko-místeckém hospici tři měsíce.

„Moc se mi tu líbí. Zaměstnanci se k nám chovají velmi pěkně a slušně. Využívám i aktivity, které tady máme. Například se učíme staré písničky, které si potom zpíváme. Jednou do týdne chodím i na promítání starých filmů. Nejraději mám ty s Janem Werichem. Taky jsme si už dělali na zahradě palačinky a bramborové placky," zářila spokojeností Edita Pajurková.