Pod vedením zkušené lektorky budou malovat, modelovat a některé z nich zvládnout i nové výtvarné techniky.

„Vždy jedno odpoledne v týdnu probíhá lekce výtvarné výchovy. Vždy záleží na dětech, kterou techniku vybereme – aby děti práce bavila, přizpůsobujeme se jejich věku, šikovnosti a také zdravotnímu stavu. Výtvarná dílna v nemocnici má svá specifika. Například při malování prstem musí děti navíc používat gumové rukavičky, aby se neušpinila zavedená kanyla,“ uvedla výtvarnice Beata Martinková, která výtvarnou dílnu vede.

„Už při první lekci jsem byla z dětí nadšená. I když jsou některé z nich opravdu nemocné nebo po operaci, chtějí malovat a moc je to baví,“ poznamenala Beata Martinková. Arteterapie na dětském oddělení pomáhá dětem zvládnout chvíle hospitalizace. Ve výtvarné dílně mohou děti tvořit, uvolňují své pocity a jsou mnohem otevřenější.

Práce v dílně usnadňuje kontakt

„Pro zdravotnický personál to znamená mnohem snadnější navázání kontaktu, zlepšuje se nejen vztah dítě – zdravotník, ale také zdravotník – rodič. Rodiče často dětem pomáhají. Výtvarná dílna může pro rodiče a děti znamenat příjemně strávený společný čas,“ vysvětlila herní terapeutka oddělení Andrea Ciencialová. Výtvarná dílna je součástí společného česko-polského projektu Třinecké dny umění – Arteterapie bez hranic, v jehož rámci se pro hospitalizované děti připravují také pohádková vystoupení.

Stejně jako výtvarná dílna, i pohádková představení využívají základní arteterapeutické přístupy – aktivně děti vtahují do děje a malí pacienti se zapojují do hry.

„Podporujeme tvořivý přístup a nápaditost,“ konstatovala tisková mluvčí Nemocnice Třinec Lenka Franková.