„Nový zákon by pro obec znamenal každoroční přísun zhruba 3,5 milionu korun navíc, což je navýšení rozpočtu o 30 procent. Jinak řečeno, jedná se o zdvojnásobení našich investičních možností,“ řekl redakci starosta Hrádku na Jablunkovsku Robert Borski.

Míní, že „potřeb má obec nepřeberné množství“, a uvádí tři příklady, které považuje za prioritní. „Zaprvé – opravy místních komunikací. Obec má celkem 20 kilometrů místních komunikací a řada z nich je ve velmi špatném stavu. Kromě toho je potřeba vybudovat nové. Abychom měli všechny cesty v pořádku, potřebujeme přibližně 18 milionů korun,“ naznačil Borski a přidal druhý příklad: „Nezbytnou investicí je tělocvična nebo alespoň víceúčelové hřiště. Máme v obci dvě školy, a žádná z nich nemá klasickou tělocvičnu ani venkovní hřiště.“ Třetí prioritou je podle starosty příprava stavby kanalizace – a rovněž to je pro obec finančně náročná akce.

Borski vývoj kolem návrhu pečlivě sleduje. Dokonce si sám vyrobil tabulku, jak by se nová pravidla promítla do rozpočtů všech obcí na Třinecku a Jablunkovsku. Podle ní by si polepšil Hnojník hned o 62 procent, Jablunkov a Bystřice o 41 procent a dvouciferný nárůst by se týkal prakticky všech – pouze Třinec by si polepšil „jen“ o osm procent.

„Město Třinec by podle návrhu nového rozpočtového určení daní mělo do svého rozpočtu od roku 2013 dostat více o 25 milionů korun. Na druhou stranu je ale třeba brát v úvahu, že se nám sníží dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu – dotace na žáka -, které by měly jít do Moravskoslezského kraje. Samozřejmě každý příjem do rozpočtu města vítáme, ale v konečné fázi zatím nevíme, nakolik to pro rozpočet Třince bude přínos,“ sdělila ve čtvrtek Deníku mluvčí radnice Šárka Szlaurová.

Tabulka

Sdružení obcí Jablunkovska před několika dny rozhodlo, že osloví dopisem poslance a senátory s žádostí, aby novelu zákona podpořili. Návrh je podle starostů jedinečnou šancí odstranit nespravedlivou diskriminaci ve financování menších obcí a měst. Bystřický starosta Ladislav Olšar nicméně upozorňuje, že nerovnost je i mezi jednotlivými kraji.

Třinecký poslanec Jiří Rusnok prostřednictvím svého asistenta Petra Slívy redakci sdělil, že se přiklání ke změně financování menších obcí a vnímá nespravedlnost v přerozdělení daní. „Je však třeba brát v potaz i argumenty Ostravy a hledat přijatelné řešení. Vzít z rozpočtu moravskoslezské metropole téměř miliardu by mohlo přibrzdit rozvoj širokého okolí,“ říká. Novelu, která je součástí programového prohlášení vlády, je prý připraven podpořit, o její konečné podobě se však podle Rusnoka musí ještě jednat.

"Na konci srpna bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení, ale návrh ještě nebyl ministerstvem financí předložen k projednání na vládě. Proto v tuto chvíli nevíme, kdy se o něm má definitivně rozhodnout," konstatoval Petr Slíva.