„Živý betlém je pásmo písní a živých obrazů, které symbolizují narození Ježíše Krista," řekl Václav Baran ze skautského střediska Doberčata, který pro páteční událost vytvořil scénář a složil písně.

Scénu v kostele doplňovala projekce fotografií, které divákům přibližovaly dějiště příběhu. Účinkovala řada herců, jejichž výstupy doprovázeli hudbou a zpěvem členové scholy.

„Poté, kdy proběhne pásmo v kostele, půjdeme průvodem, který zamíří k jesličkám," popsal těsně před začátkem Václav Baran. Kdo čekal, že v jesličkách najde v „hlavní roli" panenku, byl mile překvapen – v kožešinách totiž leželo živé nemluvně, které i přes zpěv koled a výskání nadšených dětí klidně podřimovalo. Na páteční inscenaci nechyběli ani Tři králové, kteří Ježíšku přinesli dary.

„Velice pěkně udělané pásmo podle příběhu z evangelia tak, jak to čteme. Účinkující vystihli všechny podstatné věci od Alžběty a Jana Křtitele až po narození Krista," řekl doberský farář Bohumil Vícha a připomněl, že příští rok se akce uskuteční zase v Dobraticích. „Čtyřicet let to bylo spojené, jezdilo se z Dobré do Dobratic. Pak vznikla taková tradice, že jednou je to v Dobré, za rok zase v Dobraticích," doplnil Bohumil Vícha.

„Pocházím odsud a vím, že to tady bývá na Vánoce moc hezké. Letos to bylo úžasné. Plný kostel, vánoční atmosféra, navíc se tady scházejí lidé z širokého okolí," nešetřila chválou osmatřicetiletá Táňa Ujházi, která byla jednou z přibližně tří set diváků.

„Je tady cítit kouzlo Vánoc, moc se mi akce líbí," zhodnotila zase páteční večer Eva Dvoranová.