„Původní opevnění bylo základem obce Hrčavy. Obnovíme jej po vzoru historických Šancí, ne abychom bránili Jablunkovsko proti Turkům, ale aby vzniklo centrum kultury a folkloru a největší turistické lákadlo v oblasti trojmezí," uvedl starosta Hrčavy Petr Staňo. Výstavbu bere jako impulz do budoucna, který má historický odkaz. Soubor šancí na Jablunkovsku je největším zemním typem opevnění ve střední Evropě," doplnil Petr Staňo.

Vizualizace historického opevnění.

Replika historického opevnění z 16. století vyroste na louce jihozápadně od Hrčavy v přímé návaznosti na lokalitu původního opevnění. Areál bude představovat zemní val a příkop v půdorysu šestiúhelníku o průměru 57 metrů s ochozem a dřevěnými prvky palisád. Zahrne také objekt návštěvnického centra s expozicí dobových zbraní, historie obce a okolí a zázemím pro návštěvníky. Nebude chybět pódium pro konání kulturních akcí a vyhlídková věž. K areálu povede osvětlená stezka. Obec nyní čeká výběr dodavatele stavby. Samotná realizace by mohla trvat 10 měsíců. Otevření se tedy dá očekávat v roce 2015. Rozpočet projektu je 5 milionů korun, Hrčava zaplatí tři čtvrtě milionu, zbytek částky pokryjí dotace.

„Je to druhá úspěšná žádost o dotaci Hrčavy, v obci již vzniká živé muzeum lidových tradic. Oba záměry jsou mezi třinácti projekty cílené pomoci do turistické lokality Těšínského Slezska, na které jsme za poslední dva roky schválili dotaci téměř 70 milionů korun," vyjmenovala ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Kateřina Dostálová. Součástí opevnění Jablunkovského průsmyku je osm objektů, z nichž se podstatné zachovaly dodnes. V současnosti jsou chráněným územím a jsou stále dobře patrné v terénu.