Server právě v těchto dnech zpřístupnilo Ministerstvo obrany ČR a nechybí na něm ani údaje o válečných hrobech ve Frýdku-Místku. „Právě v těchto dnech byly veřejnosti zpřístupněny informace o válečných hrobech a pietních místech, které jsou součástí Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany ČR,“ upozornila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Komu by se zdálo, že „kvůli těm pár válečným hrobům na hřbitově“ jde o zbytečný humbuk, možná bude překvapen: „Na území města Frýdku-Místku se nachází dvacet válečných hrobů a pietních míst, kterým je nutno věnovat náležitou pozornost. Statutární město Frýdek-Místek vkládá nemalé finanční prostředky do jejich oprav, ale také do údržby, která zahrnuje zejména výsadbu květin, úklid okolí a úpravu zeleně,“ informovala Jana Matějíková.

„V loňském roce činily náklady na údržbu a opravy válečných hrobů a pietních míst na území statutárního města Frýdku-Místku více než 1,646 milionu korun, přičemž téměř 1,5 milionu korun město investovalo do oprav památníku na ulici 8. pěšího pluku a přes 80 tisíc korun stála oprava památníku Samaritán na Kostikově náměstí,“ doplnila informaci mluvčí.

Informace o válečných hrobech jsou dostupné na internetových stránkách http://valecnehroby.army.cz. V evidenci válečných hrobů na monitoru v levém panelu je možné vyhledávat údaje jak o válečných hrobech v České republice, tak také o českých válečných hrobech v zahraničí. „Dále vyhledávání pokračuje podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech a také je možné vyhledávat podle údajů o válečných hrobech,“ vysvětlila Jana Matějíková. K vyhledání těchto údajů slouží záložky „Hledání podle osobních údajů“ a „Hledání podle údajů o VH“.

Zpracována je také Mapa lokalit válečných hrobů. „Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v České republice prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení mapy vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace,“ vysvětlila mluvčí.

Lidé, kteří některý ze zaevidovaných válečných hrobů na internetu vyhledají, si pietní místo budou moci ve svém počítači i prohlédnout. Kromě zobrazení válečného hrobu na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), si totiž budou moci prohlédnout i související fotodokumentaci a mezi údaji naleznou i kontakt na osobu, která je zodpovědná za správnost a úplnost zobrazených údajů.

„Nově zpřístupněné informace o válečných hrobech a pietních místech jsou důležitým krokem ke zvýšení veřejného povědomí o válečných hrobech a pietních místech. Díky nově zpřístupněným internetovým stránkám může každý občan získat důležitá fakta, která spojují naši přítomnost s minulostí,“ konstatovala mluvčí magistrátu. Doplnila, že informace o válečných hrobech na nových internetových stránkách je možné doplnit nebo upřesnit prostřednictvím odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu na telefonu 558 609 488 u paní Kalenské.