Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Hukvaldy?
Hukvaldy jsou velice malebnou obcí rozkládající se i na březích řeky Ondřejnice. Tvoří je pět místních částí, a sice Hukvaldy, Dolní Sklenov, Horní Sklenov, Rychaltice a Krnalovice. Díky tomu máme pět řad čísel popisných, což určitě nemohou říct všude. V obci žije 2 150 obyvatel. Je tady hezká příroda. Hukvaldy jsou velikým lákadlem pro mnoho lidí, a to nejen z nejbližšího okolí.

Jsou Hukvaldy něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Asi skoro každý ví, že Hukvaldy jsou rodištěm významného hudebního skladatele Leoše Janáčka. V obci se tak nachází jeho rodný dům, Muzeum Leoše Janáčka se stálou expozicí věnovanou tomuto umělci. Originální jsme určitě tím, že na území obce leží zřícenina hradu Hukvaldy, která, společně s oborou, představuje veliké turistické lákadlo.

Majitel Hukvaldského minipivovaru Vít Lanča.
Naše pivo je hutné, ne jen hořká voda, říká majitel Hukvaldského minipivovaru

A jak se v Hukvaldech žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
V poslední době narůstá počet turistů, a to i přes všední dny. Pro obec je to dobře z toho úhlu pohledu, že Hukvaldy jsou atraktivní. Poznáme to na první pohled už podle obsazenosti parkovišť. Nápor turistů však s sebou nese i stinné stránky. Stoupá doprava, takže pro místní, zvlášť bydlící v centru obce, to přináší určitý diskomfort a nepohodlí. Prozatím si ale nikdo nestěžoval, takže je to v únosné míře. V jedné místní části nám pak chybí dodělat chodníky, což je teď hlavní priorita. Trochu bojujeme s projektanty. Trvá to už hodně dlouho. Stále marně čekáme na stavební povolení. Zřídili jsme obecní policii, která začala fungovat od 1. července letošního roku. Dozírá především na bezpečnost dopravního provozu, dodržování rychlosti v obci a parkování. Každé ráno pak řídí provoz u základní školy, kde je nepřehledná křižovatka.
 
Když byste měl někoho pozvat do Hukvald, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Hukvaldy mají hned několik atraktivit a zajímavostí, které stojí za to navštívit. Mezi nejvýznamnější patří rodný dům Leoše Janáčka, ve kterém se nachází také infocentrum, dále obora, zřícenina hradu Hukvaldy či památník Liška Bystrouška. Můžeme se pochlubit také krásnou základní školou, loni jsme otevřeli víceúčelové hřiště u školy s tartanovým povrchem. Děti a vyznavači pumptracku mohou využít přírodní pumptrackovou dráhu nacházející se v areálu bývalého koupaliště. V rámci naučné stezky Leoše Janáčka vybudoval KČT Hukvaldy vyhlídku na Fojtovém vrchu, odkud je nádherný výhled do okolí. Milovníci kávy mohou navštívit některou ze dvou nových kaváren. Za zhlédnutí stojí také nádherný Zámecký park. Lidé pak mohou navštívit také Galerii Antonína Kroči či Hukvaldský minipivovar. V obci pak máme i golfové hřiště. Každý si u nás přijde na své.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Hukvaldech?
Asi jako všude jinde, snažili jsme se dodržovat vládní opatření. Zpočátku se tu našla spousta dobrovolníků. Šili roušky, které jsme nabízeli lidem. Snažili jsme se pravidelně dezinfikovat veřejné prostory, autobusové zastávky. Zakoupili jsme generátor ozónu, který slouží k dezinfekci vnitřních prostor. Nabídli jsme jej i provozovatelům obchodů, případně restaurací. Dezinfikovali jsme jím také interiéry základní školy. Pokud pak nyní někdo mluví o zpřísňování, vůbec se mi to nelíbí. Soudy jasně potvrdily, že už za první vlny byla mnohá omezení protiprávní. Nelíbí se mi, že ve veřejnoprávních médiích dostávají prostor jedni a ti samí odborníci. A pokud někdo vystoupí s jiným názorem, hned je považovaný za popírače. Začíná mi to připomínat praktiky jako za totality.
 
Jaké jsou plány Hukvald dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Investic máme spoustu. Budujeme druhou etapu splaškové kanalizace v délce šesti kilometrů. Vznikne tak 220 domovních kanalizačních přípojek, které doplní stávajících 400. Celkové náklady činí 52 milionů korun s tím, že část pokryje dotace z fondu životního prostředí. V současnosti probíhá nástavba odborných učeben v základní škole. Od roku 2012 totiž ve škole přibylo 103 dětí. Prostory ve škole tak začínají chybět. Tato investice si vyžádá 19 milionů korun, náš podíl činí dva miliony, zbytek pokryje dotace. Na začátku srpna jsme zahájili rekonstrukci budovy bývalého kravína v areálu hukvaldského dvora.
Měla by tady vzniknout obecní knihovna, obřadní síň, galerie, v 1. patře učebny pro lidovou školu umění, ateliér a další víceúčelové místnosti pro místní spolky. Stavební práce se vysoutěžily za 37 milionů. Část je hrazena z dotace. Za dva roky by měla být rekonstrukce hotová. Momentálně budujeme také Ovocný sad, alej a mokřad, kdy vysázíme na ploše o rozloze zhruba 2,5 hektaru 260 stromků a 80 listnatých stromů. Dále keře, mokřadní rostliny, květinovou louku s přírodním chodníkem, který bude ukončený molem. Bude tam i dřevěný altán, lavičky a informační tabule. Letos jsme otevřeli sběrný dvůr. Rekonstruujeme starou dřevěnici. Letos probíhá třetí etapa. Dříve jsme už opravili střechu, která dostala novou krytinu, obvodové zdi a základy. Letos opravujeme komín, vstupní dveře, okna a podlahy. Jedná se o jednu z posledních dřevěnic na Hukvaldech. Koupili jsme ji, abychom ji zachránili. Při jejích opravách spolupracujeme s památkáři. Do budoucna bychom chtěli dobudovat chodníky a rozšířit obecní parkoviště. Dále pokračovat v opravě areálu hukvaldského dvora, kde se nachází bývalá sýpka, teletník a prostranství nádvoří.

Hukvaldy v datech

Rok založení: 1294
Počet obyvatel: 2126

Významné osobnosti:

Leoš Janáček (1854-1928) - světově uznávaný český skladatel klasické hudby. Přestože patří do generace české hudební moderny, je jeho styl velmi osobitý a originální. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Ve světě je známý hlavně díky svým operám, kromě jiných kvůli velkému úspěchu opery Její pastorkyňa, uváděné jako Jenůfa. Také jeho orchestrálně-vokální díla Glagolská mše, Sinfonietta, rapsodie Taras Bulba a komorní skladby, především smyčcové kvartety, si získala velké uznání.

Leopold Sviták (1856-1931) - český automobilový vynálezce, který v letech 1897 až 1898 sestavil první rakousko-uherský osobní automobil NW Präsident.

Zajímavosti

K Hukvaldům od jejich počátků patří nejen známý hrad, ale i obora. Založil ji v roce 1566 biskup Vilém Prusinovský. Lesní porost má charakter bučiny, staré 160–240 let. V roce 1999 bylo v oboře sedm buků lesních vyhlášeno za chráněné stromy, které jsou pozoruhodné jednak obnaženým kořenovým systémem s délkou některých kořenů až 8 m, jednak svou mohutností kmenů. Obora, která zahrnuje krom přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy také vrchol Kazničov (601 m), má rozlohu 457 ha. Po oboře se pohybují daňci a mufloni. Zdroj: www.hukvaldy.eu

Tip na výlet

Na hrad Hukvaldy, největší hradní zříceninu Moravy

Hukvaldy v dávné minulosti, to byl strážní hrad při obchodní cestě z Olomouce do Krakova, odedávna v majetku olomouckých biskupů. Později k němu přibyla osada stejného jména. Hukvaldský hrad byl budován postupně v průběhu pěti staletí od konce 13. století až do poloviny 18. století, kdy jeho nepřístupná poloha a míra pohodlí v hradních prostorech zavinila jeho opuštění a postupnou přeměnu v ruinu. Jeho hlavní funkcí bylo chránit důležitou obchodní stezku spojující Olomouc s polským Krakovem přes Hranice, Nový Jičín, Místek (původně Friedeberk), Frýdek a Těšín. Velkou roli hrály Hukvaldy i jako politické, správní a vojenské středisko hukvaldského panství. V současnosti je zřícenina hradu Hukvaldy otevřená veřejnosti, dobře přístupná z centra obce. Zakonzervované a na několika místech i opravené zdivo hradu si je možno prohlídnout buď samostatně nebo s průvodcem.