Siluetu hradu určují dlouhé hradební zdi přerušované baštami, které převyšují zbytky obytných budov. Do hradu se vchází branou prolomenou v šikmé hradební zdi západního bastionu, chránícího vstup spolu s příkopem a nezbytným padacím mostem. Prostor mezi první a druhou branou lemuje zleva zdivo bastionu (v němž je hradní vinárna) a zprava příkrý svah završený polygonální stavbou, tzv. kulatinou.
Druhá hradní brána ohraničovala spolu s hradbami a baštami hradní nádvoří, zaplněné původně hospodářskými budovami.
Další padací most umožňoval přechod ke třetí hradní bráně, z níž zbyly pouze boční zdi.
Ve čtvrté bráně se zachovaly místnosti strážnice. U ní stojí mohutná dělová bašta. Malý prostor za ní vyplňují zbytky budov a ukončuje další brána s romantickou upravenou strážnicí. Nádvoří na ni navazující prošlo složitým stavebním vývojem. Jeho dominantu tvoří čtverhranná obytná věž z druhé poloviny 15. století. Vnitřní hrad tvoří tři křídla budov, spojená obvodní hradbou s věží. Ve východním (nejstarším) jsou dochovány přízemní místnosti. Západní sloužilo jako biskupská rezidence. K procházkám poslouží rozsáhlá obora, v níž našel inspiraci i český hudební génius Leoš Janáček.
Návštěvníci hradu mohou také spatřit vystavenou expozici o historii a stavebním vývoji hradu, hradní areál s architektonicky hodnotnými objekty. Navštívit lze barokní kapli sv. Ondřeje.
V podhradí se narodil hudební skladatel Leoš Janáček. Jeho pamětní deska se nachází na budově školy a rovněž lze navštívit jeho muzeum. Prohlídka hradu je buď samostatná, nebo s průvodcem. Ta trvá kolem pětačtyřiceti minut. Populární se rovněž stávají svatební obřady v prostorách hradu.

(mach)