„Přišli jsme tu s dětmi po čtyřech letech a rozhodně nelitujeme. S programem jsme byli všichni spokojeni,“ řekla před hradní bránou Silvie Košatová z Vřesiny u Ostravy. U prodejních stánků si měli možnost zakoupit pěkný suvenýr. O hudební produkci se postarala dobová skupina Rabussa, která po každé odehrané skladbě sklízela od přítomných velký potlesk.

Dech se všem tajil při pohledu na dva katy, kteří uvězněnému muži trhali jazyk poté, co mu hlavu a ruce důkladně uzamkli. Účinkujícími byli členové gotické katovny Ordál z Ostravy – Poruby. „Snažíme se, aby naše vystoupení bylo co nejvěrnější. I proto studujeme historickou literaturu. Nikdy přece nevíte, jestli vás náhodou nesleduje fundovaný učitel dějepisu,“ pousmál se jeden z členů Rostislav Rodrigo Dudek.