Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje loni zkontrolovali přes čtyři tisíce potravinářských zařízení. Šestašedesát procent kontrolovaných provozoven nevyhovělo jejich nárokům.

„I když jde o něco tak jednoduchého, jako je pravidelný úklid, ve třetině kontrolovaných provozoven byl nepořádek. Nejčastěji byly špinavé lednice a mrazničky, podlaha i pracovní stoly,“ uvedla ředitelka krajské hygieny Helena Šebáková.

Dodala, že také stavebně-technický stav provozoven není dobrý, více než čtvrtina nesplňuje legislativní požadavky. Nátěry a malby jsou oprýskané, podlahy poškozené, stejně jako stěny a pracovní plochy. „Dispoziční uspořádání a technologické vybavení již v současné době téměř ve všech provozech odpovídá současným legislativním požadavkům. Výjimkou jsou pouze provozovny, kde došlo k úpravě sortimentu, která spočívala v rozšíření nabídky pokrmů o hotová jídla. Pro jejich přípravu nejsou v zařízeních minutkového typu vytvořeny odpovídající stavebně-technické podmínky,“ konstatovala Šebáková.

Tvrdí, že četnost zjištěných závad se oproti předchozímu roku příliš nezměnila. „Za zjištěné závady hygienici uložili 2287 pokut ve výši blížící se 4,3 milionu korun. Třiapadesátkrát zakázali výrobu, nebo uzavřeli provozovnu, nařídili sanitaci či odběr vzorků,“ upřesnila Šebáková.

V rámci kontrolní činnosti hygienici odebrali i 697 vzorků k laboratornímu vyšetření. „Z odebraných vzorků nevyhovělo po mikrobiologické stránce patnáct vzorků pitné vody, po chemické dvacet vzorků. Ve dvou případech našli hygienici v lahůdkářských výrobcích rtuť a sklo, zmrzlina v šesti případech obsahovala mnohem více barviv, než je povoleno. Poprvé byly odebírány i vzorky alkoholických nápojů pro stanovení obsahu etanolu. V devíti vzorcích zjistili jiný obsah etanolu, než bylo uvedeno na etiketě výrobku,“ řekla Šebáková.