„V době kontroly nebyl ve stánku zajištěn přívod tekoucí teplé a pitné vody. Zmrzlina byla vyráběna z vody balené, personál neměl možnost udržovat při výrobě a prodeji zmrzliny zásady osobní hygieny ani důkladnou očistu pracovních ploch, zmrzlinového stroje, nářadí a nádobí určených k výrobě zmrzliny,“ uvedli krajští hygienici s tím, že strop ve stánku nebyl konstruován a opatřen takovou konečnou úpravou, aby nedocházelo ke kontaminaci prostředí.

„Byl tvořen dřevěnými, přes sebe volně položenými latěmi, přes které docházelo v době kontroly k pronikání dešťové vody do přípravny. Vzhledem k možnému riziku přenosu patogenních mikroorganismů a kontaminace prostředí byl stánek s výrobou a prodejem zmrzliny uzavřen do doby odstranění nedostatků,“ doplnili pracovníci krajské hygienické stanice.

Ve středu pak krajští hygienici provedli opakované šetření, při kterém zjistili odstranění nedostatků.

„Provozovatel zajistil tekoucí teplou a pitnou vodu, instaloval dvoudílný dřez. Střecha byla opravena, strop byl pokryt sádrokartonem. Provoz stánku s výrobou zmrzliny byl opětovně povolen,“ doplnili krajští hygienici.