„Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k 17. srpnu zkontrolovali 122 z celkem 227 turnusů letních dětských táborů, hygienickou kontrolou jich tedy prošlo 54 procent,“ informovala ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková. Doplnila, že kontroly se týkaly táborů s více než 29 dětmi, které trvaly pět a více dnů. „Až na jeden tábor jinak všichni ostatní provozovatelé této formy dětské rekreace řádně nahlásili konání akce a dá se říci, že se velice dobře vypořádali i s povinnostmi, které jsou na letní dětské zotavovací akce kladeny z hlediska ochrany zdraví dětí,“ shrnula výsledek kontrol Helena Šebáková.

Menší závady hygienici zjistili u stanových táborů, které v několika případech nebyly vybaveny dostatečnou kapacitou hygienických zařízení. „V sedmi táborech se pak dopustili prohřešků ve stravovacích službách, jako je například uchovávání připravených pokrmů za nevhodných podmínek. Na devíti turnusech kromě toho neměly všechny děti požadovanou zdravotní dokumentaci,“ konstatovala Helena Šebáková. Za tyto nedostatky hygienici udělili 13 blokových pokut v celkové výši 8 000 korun.

„V letošním roce jsme pozornost věnovali i kontrole vodních zdrojů, které provozovatelé označili jako zdroj pitné vody pro vaření, pití, mytí nádobí a mytí zubů. Na třech turnusech jsme museli vydat rozhodnutí o zákazu používání takového zdroje, jelikož nesplňoval požadavky na pitnou vodu,“ uvedla hygienička. Provozovatelé se v těchto případech museli postarat o okamžité náhradní řešení a nápravná opatření. „To učinili bez prodlení, tudíž nebylo nutné žádný z táborů rušit,“ podotkla. Dodala, že žádná vážná onemocnění, úrazy, či hromadná infekční onemocnění zjištěny ani hlášeny nebyly. „Ani povodně z konce června se na průběhu plánovaných dětských táborů významně neprojevily, nebyly tedy nutné evakuace účastníků,“ sdělila hygienička.