V hledáčku pracovníků Krajské hygienické stanice (KHS) Ostrava skončila téměř stovka tradičních dětských táborů v kraji (do poloviny srpna jich bylo 93). Dalších sedmnáct kontrol se pak týkalo jiných podobných akcí, například těch s méně než třiceti dětmi nebo trvající méně než pět dní.

A čistý štít neměly všechny. Hygienici zatím řešili sedm nedostatků. „Byly zjištěny v zásobování pitnou vodou, ve stravování, ve zdravotní dokumentaci dětí a ve zdravotním zabezpečení akce. Za tyto zjištěné nedostatky byly uloženy dvě sankce, jednou byly stanoveny podmínky konání tábora a jednou byl vydán zákaz konání tábora,“ přibližuje mluvčí krajské hygieny Aleš Kotrla.

Tomuto poslednímu zmíněnému táboru dali hygienici stopku kvůli výskytu covidu. „Předmětem každé kontroly je vždy dodržování platných mimořádných opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví, jedná se zejména o kontrolu počtu účastníků tábora, vedení evidence zúčastněných osob, kontrolu splnění podmínek pro přijetí na tábor – absolvování PCR, POC testů či antigenní testování na místě, předložení o prodělání onemocnění Covid-19 ve lhůtě 180 dní nebo předložení certifikátu o ukončeném očkování nejméně čtrnáct dní před nástupem na tábor. A také kontrolu přetestování ve frekvenci sedm dní u stanovených osob,“ říká Aleš Kotrla.

Podmínky platí úplně stejné pro všechny táborníky, tedy pro děti i dospělé. Například PCR test na začátku tábora nesmí být starší než týden. Pokud někdo před nástupem na tábor předloží test antigenní, ten nesmí být starší než tři dny.

Samotestování může probíhat i přímo v místě konání. Jenže v případě antigenu a samotestu čeká osoby po sedmi dnech trvání tábora nutné přetestování.

Dostane se na více než polovinu táborů

Podle Aleše Kotrly je počet kontrol táborů obdobný jako v předchozích letech, nehledě na koronavirus. „Četnost kontrol určená Ministerstvem zdravotnictví je rovněž stejná jako v předchozích letech, a to zkontrolovat minimálně třicet procent akcí, zpravidla je však zkontrolováno alespoň padesát procent všech ohlášených akcí,“ dodává mluvčí.