„V době kontroly byly shledány značné nedostatky v úklidu pavučiny, mrtvé můry a mouchy, silný nános prachu v hygienickém zázemí dětí. V prostorách chatek se hromadily odpadky, podlahy byly špinavé, v jídelně na stolech zjištěny zbytky od večeře z předešlého dne," shrnuli hygienici, jak vypadalo prostředí tábořiště, ve kterém se tábor Svišťů z Českého Těšína konal. Nevyhovující bylo také používání lavoru na mytí rukou nebo chybějící dvířka na dívčích záchodech.

Vedoucí tábora se hájí tím, že místo měl po předchozích nájemnících dát do pořádku jeho správce, se kterým se ovšem při předávání klíčů ani neviděli. Chatu převzali od předchozích nájemníků.

Problém ale nebyl jen ve stavu tábořiště, hygienici také konstatovali nedostatky ve zdravotní dokumentaci některých dětí. „Nějaký rodič zapomene donést prohlášení o bezinfekčnosti. Řekne, že ho pošle, bohužel se tak nestane. Jsme jen lidé. Chápu hygienu, že to vyhodnotila jako prohřešek," řekl vedoucí turistického střediska Svišti Aleš Hořčica. Naznačil, že v problému figurují politické spory, které ale nechtěl komentovat. „Někdo podal udání, které určitě nebylo z řad rodičů," dodal Aleš Hořčica s tím, že hygiena přišla pár dní po začátku akce. Vedoucí tábora Eva Hořčicová v prohlášení na facebooku uvedla, že je proti manželům Hořčicovým vedena politicky zaměřená štvavá kampaň. Aleš Hořčica je totiž členem ODS.

Vedoucí tábora se s hygieniky dohodli, že děti dočasně přemístí a prostředí tábořiště upraví do vyhovujícího stavu. „Dveře záchodů jsou opraveny, dívkám je zajištěna intimita. Provozovatel smluvně zajistil sprchování dětí v nedalekém hotelu. Rovněž proběhl celkový úklid areálu," popsali hygienici ve zprávě o obnovení akce.

S pořadatelem zotavovací akce ovšem bude zahájeno správní řízení. „Provozovatele si pozveme a budeme s ním jednat. Budeme chtít vysvětlení, proč k takové situaci vůbec došlo," naznačila Michaela Pavelková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice s tím, že o případném postihu, který lze uložit, je předčasné mluvit.

Podle ní jsou podobné případy ojedinělé. „K takovému rozhodnutí přistupujeme jen výjimečně. Za posledních pět let je to první případ uzavření provozovny," řekla včera redakci Michaela Pavelková.

Krajští hygienici postupují podle plánu kontrol, který stanovuje ministerstvo zdravotnictví. Ten počítá s prověřením třiceti procent nahlášených zotavovacích akcí. „K dnešnímu dni jsme provedli zhruba 42 kontrol," sdělila Pavelková.

Nedostatky, s nimiž se hygienici setkávají, nejčastěji souvisí se stravováním. Jde například o špatné skladování potravin, které navíc bývají prošlé, provozovny mívají problémy i se správným odstraňováním zbytků stravy. K dalším prohřeškům patří nezajištění podmínek pro osobní hygienu, malý počet WC. Nedostatky se objevily také při kontrolách kvality pitné vody či zdravotní dokumentace. Hygienici už také objevili čtyři neohlášené tábory.