„Rok 2010 byl Evropskou komisí pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V této souvislosti realizuje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje v partnerské spolupráci s krajským ředitelstvím policie v Opole mezinárodní projekt preventivních aktivit,“ prozradil frýdecko-místecký policejní mluvčí Ivan Žurovec. Ty jsou zaměřené na účinnější formy předcházení, odhalování a objasňování deliktů páchaných na osobách ve vyšším věku – na důchodcích.

Konference se proto zúčastnili odborníci z řad policie, státních institucí i nevládních organizací. „Mezi účastníky konference přišel ředitel policie Moravskoslezského kraje Tomáš Tuhý a náměstek ředitele krajského ředitelství polské policie v Opole pro kriminální službu inspektor Zbigněw Stavarz a mnoho dalších,“ řekl Žurovec.

První den šedesát účastníků konference vyslechlo odborné přednášky z kriminologie, gerontologie, soudního řízení a z oblasti poskytování sociálních služeb. Ve čtvrtek 9. prosince je na programu pro české i polské odborníky připravena exkurze do zařízení Charity Ostrava, kde je poskytována sociální služba důchodcům.