„Při úkonech spojených se smluvní administrativou je nutná buďto osobní přítomnost nebo předložení plné moci, kterou ale nelze bez osobní přítomnosti u notáře nebo v rámci Czech pointu na úřadech či poště vyřídit. Imobilním a špatně se pohybujícím občanům město nabízí tuto překážku snadno vyřešit, a to prostřednictvím služby ověřování podpisu v terénu. Je to takový mobilní úřad pro imobilní občany,“ řekl primátor Michal Pobucký. 

První letošní sněženky.
Faunapark ve Frýdku-Místku znovu ožívá, lidé chodí rádi, v plánu jsou i zvířata

Z domova, nemocnice nebo jiných sociálních či zdravotních pobytových zařízení budou moci imobilní a špatně se pohybující občané jednak udělit plnou moc někomu ze svých příbuzných, například v souvislosti s převodem auta, převzetím dopisu nebo důchodu na poště, nebo možností disponovat s peněžními prostředky na účtu, ale také budou moci vypovědět smlouvy například ze spoření nebo pojištění nebo uzavírat darovací a kupní smlouvy.

Podpis na těchto dokumentech následně ověří zaměstnanci živnostenského úřadu magistrátu.

Ověřování podpisu v terénu, tedy službu určenou pro imobilní občany a občany se sníženou pohyblivostí, lze objednat každý pracovní den na živnostenském úřadu magistrátu, který sídlí na ulici Radniční 1148 ve Frýdku. Je nezbytné mít u sebe platný doklad totožnosti.

Za každý ověřený podpis bude účtován správní poplatek ve výši 30 korun. 

Imobilní občané nemusí osobně na úřad.Zdroj: archiv FM