Nový inteligentní systém třídění a evidence odpadů s názvem ECONIT od společnosti JRK přinese Jablunkovu větší informovanost díky inovativní technologii. „Evidenční systém a jeho mobilní terminály umí načítat prostřednictvím QR kódů jednotlivé druhy odpadů. Díky tomu přesně víme, jaký obsah se v nádobách nachází,“ vysvětluje vedoucí technických služeb města Tomáš Hanzlík.

Ilustrační koláž.
Umění kutilů z Třineckých železáren mapuje nová výstava

S pomocí této technologii tak bude mít město i občané přihlášení do systému ucelený přehled o obecních odpadech, což povede k další optimalizaci s jejich hospodaření. Například se bude moci prodloužit frekvence svozů, což se promítne do finanční stránky.

„Jsme přesvědčeni, že právě propojení chytrého evidenčního systému s jednotlivými nádobami přinese městu efektivnější nakládání s odpady i úspory,“ dodává Hanzlík.

Ilustrační foto
V Knihovně naučí seniory, jak se nenechat zmást

Zavedení technologické novinky je možné i proto, že v Jablunkově funguje komplexní třídění všech složek odpadu. Technické služby města sváží dům o domu nádoby na tříděný odpad – papír a plast, směsný komunální odpad i bioodpad. Ten se zde nově kompostuje v zahradních kompostérech – společnost JRK ve městě pomohla zavést domácí kompostování bioodpadu.

Nový systém třídění odpadů pracuje s QR kódy, díky kterým má město i občané větší přehled o obecním odpadu.Zdroj: Archiv města Jablunkova