„Letos plánujeme obnovu a údržbu více jak stovky úseků komunikací v majetku města. Nový asfalt dostanou mimo jiné komunikace v ulicích Resslova nebo E. Destinové, opraveny budou i úseky silnic za zastávkou Lískovec Elis nebo k moštárně,“ vyjmenoval Karel Deutscher, náměstek primátora. Chodníky by měly být opraveny například v ulicích Třanovského, Bruzovská nebo K Hájku.

Kromě běžných oprav a údržby bude město pokračovat v investicích do větších projektů. V loňském roce začala rekonstrukce Rubikovy křižovatky, která dosud stála 17,5 milionu korun a dotace na ni činila 15 milionů korun.

Další investice čekají město Frýdek-Místek i letos, do opravy Rubikovy křižovatky vloží zhruba 27,5 milionů korun, z toho až 16,8 milionu korun může získat díky dotaci.

Do prací souvisejících se stavbou obchvatu pak město investuje zhruba 55 milionů korun, převážně do mostů a přeložek místních komunikací, které byly z projektu obchvatu vyčleněny, ale pro město jsou důležité v souvislosti se spojením s rekreační zónou Olešná. Město zatím staví mosty a přeložky místních komunikací na vlastní náklady. Má, ale přislíbenou dotaci, až ve výši 45,3 milionu korun.