Se současným stavem je nespokojen zejména radní Tomáš Hanzlík (KDU-ČSL), který svým kolegům předložil fotografie, jež údajně dokazují, že společnost svou práci nezvládá (snímky ve fotogalerii). „Vyčištěné stanoviště si představuji jinak,“ řekl Hanzlík redakci. Tvrdí, že vinou firmy byl nepořádek také na hřbitově během Velikonoc. Radnímu se nelíbí, že město v souvislosti s odpady ročně přichází o stovky tisíc korun. „Ty ceny nešly nijak dramaticky nahoru, myslím si, že příjmy a výdaje můžeme ukočírovat tak, abychom služby nedotovali,“ dodal Hanzlík. Usnesení počítá s vypovězením smlouvy do 30. června. Hanzlík si myslí, že k tomu dojde současně s vyhlášením konkurzu. „Vznikla pracovní skupina, která bude řešit, jak a kdy smlouvu vypovědět. Přesně nám to řekne právník, nechceme se dostat do žádných sporů,“ uvedl. Hanzlík je zaměstnancem Technických služeb Jablunkov. Zdůraznil, že stížnost s jeho zaměstnavatelem nesouvisí. „Technické služby se do výběrového řízení ani nemohou přihlásit, tento typ služeb nemohou vykonávat,“ řekl.

Odpad končí vedle kontejnerů

„Kočírování se už negativně projevilo stížnostmi pana Hanzlíka. Každé dva roky dochází k růstu poplatků za uložení na skládku, cena nafty za uplynulé tři roky vzrostla o třicet pět procent,“ poznamenal jednatel společnosti Nehlsen Tomáš Sabovčík. Dodal, že firma s Jablunkovem uzavřela smlouvu v roce 1999, a to na dobu neurčitou. „Od roku 2005 na základě požadavku radnice nedocházelo k navyšování četnosti svozů, které bylo potřebné. Dosud se většina 110 litrových popelnic vyváží jednou za tři týdny,“ řekl Sabovčík a zdůraznil, že četnost svozu řeší dva roky stará městská vyhláška, která zároveň zakazuje odkládání odpadu vedle sběrných nádob. „Na základě četných urgencí a výzev společnosti Nehlsen nám město letos v lednu zaslalo dopis, že odpad vedle nádob má být v případě potřeby odstraněn. Někteří občané či živnostníci situaci řešili tím, že odpad odkládali vedle kontejnerů, nejraději mimo obytnou zástavbu. Je zcela jasné, že ve dnech, kdy dochází k zvýšené produkci odpadu, je tato ,šetřící strategie´ nejvíce viditelná,“ uvedl Sabovčík. Také třinecká společnost zaslala redakci několik fotografií z června letošního roku - podle Sabovčíka dokazují, že v Jablunkově je počet svozů nedostatečný.

Firma Nehlsen má smlouvu s městy Třinec a Jablunkov a s dalšími dvaceti obcemi na Třinecku, Jablunkovsku a Českotěšínsku. Město Třinec podle Sabovčíka zaplatí ročně zhruba 45 procent tržeb společnosti. „Dalšími velkými zákazníky jsou průmyslové podniky. Služby pro město Jablunkov tvoří přibližně 1,5 procenta celkových tržeb,“ poznamenal Sabovčík. Nevyloučil, že firma se do výběrového řízení přihlásí. „Budeme o tom uvažovat, záleží na podmínkách,“ uvedl. Šéf odboru životního prostředí v Jablunkově Jiří Vavřač redakci sdělil, že rozdíl mezi příjmy a výdaji města v odpadovém hospodářství (OH) činil loni 662 tisíc korun. O rok dříve to bylo více než 108 tisíc korun. Na otázku, zda souhlasí s Tomášem Hanzlíkem, řekl: „Obchodní vztahy se mají řešit, dle mého názoru, v rámci uzavřené smlouvy a ne přes média.“

Výdaje města v OH se v roce 2006 skládaly z těchto položek:

provoz sběrného dvora; náklady za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování směsných komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, objemných odpadů, separovaných odpadů, odpadů z odpadkových košů; likvidace černých skládek; pořízení nádob na separovaný odpad; nákup popelnic; propagační činnost na úseku OH.

Příjmy města v OH se v roce 2006 skládaly z těchto položek:

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů od občanů; příjmy od subjektů (právnické a fyzické osoby podnikající) zapojených do OH města; příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s.; prodej popelnic.

Zdroj: Jiří Vavřač, vedoucí odboru životního prostředí v Jablunkově