Město prostřednictvím městských společností Distep a Frýdecká skládka podepsalo memorandum s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava.

Jde o prohloubení spolupráce s tamními odborníky, kteří analyzují a vyvíjejí technologie pro vizi, v rámci které by Frýdek-Místek mohl být v budoucnu energeticky více soběstačný.

Cílem je nahrazování fosilních zdrojů alternativními a trvale udržitelnými zdroji, soběstačnost města, nižší ceny pro obyvatele a minimální dopad na životní prostředí.

Řešením, kterým se odborníci z VŠB-TUO zabývají, má být mimo jiné technologie pro zpracování plastového odpadu pomocí tzv. pyrolýzy a následná výroba energie.

„Hledání nových zdrojů je v současné situaci na trhu s energiemi nutností. Jednak je potřeba hledat způsoby šetrné k životnímu prostředí, jelikož spalování současných fosilních paliv zapříčiňuje škodliviny v ovzduší. A také je nezbytné myslet na vyčerpatelnost přírodních zdrojů. Spolupráce mezi městskými společnostmi a akademickým sektorem nyní probíhá na úrovni zpracování studií jednotlivých postupů,“ vysvětlil předseda představenstva městské společnosti Distep Jiří Čuda.

Princip pyrolýzy je velmi starý, využívá se například u výroby dřevěného uhlí. Podstatou je rozklad materiálu (plastu) za vyšší teploty bez přístupu volného kyslíku. Vzniklé produkty lze následně využít také pro výrobu tepelné energie.