"Kostel na okraji obce stával již v 2. polovině 16. století. Generacemi opečovávanou památku zcela zničil úmyslně založený požár v noci z 1. na 2. srpna 2017. Zlý úmysl však nezlomil víru v jeho obnovu. Věrnou repliku původní stavby posvětí apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze monsignore Martin David," uvedl mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda.

Program začíná v 10 hodin a bude živě přenášen na programu ČT 2 i v televizi Noe. Součástí svěcení kostela bude také požehnání nových zvonů a varhan.

„Kostel byl znovu vybudován jako věrná replika původní stavby za použití tradičních řemeslných postupů. Pro stavbu kostela bylo použito 450 m3 jedlového dřeva, 150 m3 smrkového dřeva pro dřevěný šindel a přes 10 m3 dubového dřeva. Investorem stavby byla Římskokatolická farnost Střítež u Českého Těšína ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko- opavským,“ uvedl vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek, který celé čtyři roky koordinoval práce na znovupostavení kostela.

Stavba kostela v Gutech: 

Fotogalerie: Obnova kostela v Gutech

Takto vypadal kostel už v září 2020:

Fotogalerie: Kostel v Gutech září novotou

"Ihned po požáru bylo nutné zajistit potřebnou projektovou dokumentaci. Po zkušenostech s obnovou vyhořelého kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové, oslovilo biskupství architekta Antonína Závadu z Valašského Meziříčí. Ten společně se synem projekt na obnovu kostela zpracoval," komentoval obnovu kostela mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda - POVÍDÁNÍ S ARCHITEKTEM NAJDETE ZDE.

Hlavním dodavatelem stavby byla firma Tesařství Papšík z Hošťálkové na Vsetínsku. Řemeslníci kostel nejdříve sestavili na dvoře firmy, po vydání stavebního povolení se rozebral na jednotlivé trámy a převezl do Gutů.

Do roka a do dne

Základní kámen stavby byl položen 26. května 2020. Staveniště požehnal biskup Martin David. Po vytvoření kamenných základů se mohlo již začít se stavbou. Kamiony převezly díly kostela na místo a pod rukama zručných řemeslníků stavba rychle rostla. Do roka a do dne byl kostel dokončený. „Závěrečná prohlídka Stavebního úřadu proběhla 26. května 2021,“ podotkl Václav Kotásek.

Kostel Božího Těla v Gutech je po obnově z venku k nerozeznání od toho, který shořel. Interiér se bude od původního kostela lišit.

Snímky po požáru původní historické památky:

Fotogalerie: Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel

Fotogalerie: Dřevěný kostel Božího těla v Gutech

„Při požáru kostela byl zcela zničen mobiliář, z velké většiny tvořený movitými kulturními památkami. Novou podobu interiéru navrhl architekt Marek Štěpán z Brna. Návrh vychází částečně z původního řešení, např. malba zábradlí kůru a provedení úprav stěn presbytáře. Vybavení kostela, především oltář a svatostánek, je řešeno zcela nově a moderně,“ vysvětlil Kotásek.

Stavba kostela pro Guty v Hošťálkové:

Fotogalerie: Kostel pro Guty v Hošťálkové

Nový Gutský kostelík bude mít i něco navíc, co dřívější stavba neměla. „Kostel je oproti původní stavbě vybaven plnohodnotnými varhanami od polské firmy ZYCH. Varhany mají jeden manuál a sedm rejstříků. K novému vybavení patří rovněž čtyři zvony, vyrobené firmou Felczyński v polském Przemyślu,“ upřesnil.

 K TÉMATU

Kostel je nově vybaven elektrickým protipožárním zařízením, napojeným na Pult centralizované ochrany hasičů. Novým technickým vybavením kostela je rovněž nádrž na požární vodu s objemem 24 m3. Kostel je zcela dokončen a zkontrolován stavebním úřadem. Vybavování kostela a dokončení úprav okolí kostela bude ještě několik let pokračovat.
Celkové dosavadní náklady obnovy kostela činily přes 33 milionů korun. Hrazeny byly především z pojistného, které vyplatila pojišťovna UNIQA, z prostředků veřejné sbírky, kterou zorganizovalo město Třinec a která vynesla díky štědrosti dárců téměř 4 miliony korun. Dřevo na výrobu šindelové krytiny v hodnotě 800.000 korun darovalo Biskupství ostravsko-opavské, Město Ostrava přispělo částkou 300.000 korun na pořízení 3 nových zvonů. Město Třinec zorganizovalo veřejnou sbírku pro obnovu stavby, poskytlo zdarma prostory pro uložení trosek kostela a mnohostrannou součinnost po celou dobu obnovy stavby.

NEDĚLNÍ PROGRAM SVĚCENÍ KOSTELA:

Začátek v 10.00 hodin (předpokládaný konec 11.45)

*přímý přenos vysílá ČT2, TV Noe. Celý obřad potrvá necelé dvě hodiny. Před kostelem bude velkoplošná obrazovka.

-          kostel bude zavřený a uvnitř zhasnutá světla

-          obřad bude zahájen venku. Biskup předá klíč místnímu faráři, který kostel otevře

-          požehnání nových varhan a zazní jejich zvuk na úvod liturgie

-          bohoslužba slova

-          posvěcení oltáře

-          bohoslužba oběti

-          po svatém přijímání bude eucharistie uložena do svatostánku (rozsvítí se věčné světlo)

-          žehnání zvonů

-          poděkování

-          výstav Nejsvětější svátosti (monstrance s posvěcenou hostií)

-          chvalozpěv Te Deum

-          závěr – svátostné požehnání