„Samotná stavba tehdy začínala geologickým průzkumem. Bylo důležité vybrat pro vodní dílo vhodný terén a následně i vhodný druh hráze,“ řekl redakci Miloslav Janda s tím, že se probíralo několik variant. „Uvažovalo se o betonové hrázi, nebo o třech tipech sypaných hrází – s asfaltobetonovým štítem, s železobetonovým štítem a se zemním těsnícím jádrem. Poslední řešení bylo nejnáročnější co do provádění, ale nakonec se ukázalo jako nejlepší,“ prozradil Janda. Podle něj se například betonový štít ukázal i na světových přehradách jako poruchový. „Nám se těsnící jádro hráze podařilo provést a do dnešních dnů funguje bez závad,“ doplnil Janda, podle kterého byla tato přehrada svým tipem první v republice. „Proto se provádělo mnoho zkoušek, nic se neponechávalo náhodě. Dělaly se například zkušební odstřely, aby se vědělo, jak se zemina v okolí bude chovat. Byla to náročná mravenčí práce, která se však vyplatila,“ vzpomínal hlavní inženýr.

Sesuv půdy ohrožuje přehradu

Přehradu Šance „ohrožuje“ sesuv půdu v údolí Řečice. „Zajímavé bylo, že samotný sesuv se objevil až v průběhu stavby. Ihned se začaly zvažovat varianty, jak postupovat dál. Nejopatrnější se jevilo udělat v potoce Řečice štolu a možný sesuv přesypat. To by však bylo nákladné, stálo by to 50 milionů korun, přičemž hráz vyšla na sto milionů korun,“ prozradil Janda. Po celkové analýze všech zainteresovaných se přistoupilo k tomu, že se sesuv důkladně sledoval. „Nakonec došlo jen k jednomu malému sesuvu, ale škody byly minimální. Vzalo to jen kousek lesní cesty, což se opravilo. Samotný sesuv se na této přehradě dá v současné době bez potíží zvládnout,“ zdůraznil Janda.

Více fotografií k 40. výročí přehrady najdete ZDE

Miloslav Janda začal na projektu přehrady pracovat v roce 1958, dílo bylo kompletně dokončeno v roce 1971, přičemž zkušební provoz zde začal v roce 1969. „Po celou tu dobu jsem tady působil. Šance jsou kusem mého života. Byli jsme tady dobrá parta, spolupráce mezi všemi byla výborná,“ pochvaloval si Janda, který pak Šance ještě mnohokrát navštívil. „S lidmi z Povodí Odry jsem stále v kontaktu. Když je třeba nějaký problém, tak jej se mnou prodiskutují,“ uzavřel Miloslav Janda.