Cílem projektu je vybudování oddílné stokové sítě v obci, k tomu bude vybudována i nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.

Začátkem dubna předalo vedení obce staveniště zhotoviteli stavby čistírny odpadních vod a stokové sítě a symbolicky poklepalo na základní kámen umístěný v parčíku před prodejnou potravin.

Slavnostní otevření hradu Hukvaldy, 27. dubna 2024
Hrad Hukvaldy zahájil sezonu. Podívejte se, kolik tady utratíte

Před započetím výstavby v každé plánované lokalitě bude dotčené občany obce informovat zástupce stavební firmy a sdělí jim podrobnosti výstavby.

Přehled prací v Janovicích.Přehled prací v Janovicích.Zdroj: obec Janovice

Práce potrvají prakticky až do Vánoc, končit by se totiž mělo až 22. prosince.