„Podobný stacionář dosud v Třinci chyběl. Sociální oblast je po celá léta v centru naší pozornosti, proto se snažíme nejrůznějšími způsoby pomoci těm, kdo by jinak zůstali bez pomoci. Chceme lidem ulehčit v péči o blízké odkázané na pomoc jiné osoby, ať jsou to děti nebo dospělí. V denním stacionáři Jantar mohou lidé se sníženou soběstačností příjemně a v bezpečí trávit dny, které by jinak prožívali osamoceni a jejich příbuzní by se o ně báli. Navíc tito lidé díky Jantaru nemusí odcházet do domovů a jiných pobytových služeb, protože se o ně v době, kdy bude rodina v práci, ve stacionáři postarají," uvedla místostarostka města Milada Hejmejová.

Odborně vyškolený personál nabídne klientům pomoc se zajištěním osobních potřeb (pomoc s osobní hygienou, poskytnutí stravy a podobně), ale také jim pomůže aktivně vyplnit čas, který stráví ve stacionáři. „Celý život jsem byla zvyklá mít hodně lidí kolem sebe. Přestože mám rodinu, dlouhodobě se cítím osamělá a nemám si s kým popovídat. Je zde velmi příjemné prostředí, šikovné pracovnice, které se nám snaží vymyslet pestrý program, abychom strávený čas ve stacionáři smysluplně využili. Jsem šťastná, že mohu být opět mezi lidmi a najít nové spřízněné duše," prozradila jedna z uživatelek Jantaru. Stacionář Jantar pomůže zejména těm lidem, o které jinak pečují v domácnosti jejich rodiny a blízcí. Pečující rodiny totiž mohou zůstat v pracovním procesu a při tom mít své rodinné příslušníky doma.

Stacionář Jantar poskytuje službu lidem starším 50 let v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 558 993 755 nebo 723 665 148 u vedoucí služby Zdeňky Mitrengové.