Velkou nevoli vzbudil upravený článek jednacího řádu, podle něhož může kterýkoliv člen zastupitelstva města podat návrh na ukončení rozpravy, což platilo i dříve. Změna je ale v tom, že v případě, že zastupitelstvo ukončení diskuze odhlasuje, předsedající už neudělí slovo ani těm řečníkům, kteří byli už dříve do rozpravy přihlášeni. „Diskuze tak vlastně může být ukončena ještě dříve, než vůbec začne. Může tak nastat situace, že se například u některých sporných nebo nepříjemných bodů zastupitelé vůbec nebudou mít možnost k věci vyjádřit. Takové opatření je velmi snadno zneužitelné a nevidím na něm nic demokratického,“ upozornil zastupitel Miloslav Merta (ODS).

„Zbytečně nás zase z něčeho nekalého podezíráte, nepředhazujte nám něco, co není pravda. Účelem této změny není znemožnit zastupitelům rozpravu. Když se ale diskuze táhne donekonečna, každý zastupitel má právo navrhnout její ukončení. Stejně to funguje například i na kraji,“ oponoval zastupitelům náměstek frýdecko-místecké primátorky Petr Cvik (ČSSD). K protestům proti této nové úpravě se však přihlásili i další zastupitelé. „Takováto změna jednacího řádu není přijatelná, nazval bych ji náhubkovým zákonem,“ konstatoval zastupitel Pavel Kocich (ODS). „Tento návrh je zneužitelný, i když asi nebyl předkládán s myšlenkou jej zneužít,“ míní zastupitel Jan Janásek (ODS). Možnost zneužití připustila i právnička magistrátu Karin Kubů. „Záleží asi na konkrétní zodpovědnosti každého člověka. Ale dalo by se postupovat i takto,“ uznala právnička.

„Klub nezávislých tuto změnu nepodpoří,“ informoval zastupitelstvo Zdeněk Stolař (Nez.). „Ostatní změny v jednacím řádu chci podpořit, tento bod ale nikoliv. Proto navrhuji, aby se o něm hlasovalo samostatně,“ připojil se zastupitel Josef Vojvodík (KDU-ČSL). Jeho návrh však podporu většiny zastupitelů nezískal, naproti tomu celou změnu jednacího řádu včetně tohoto sporného bodu se radním prosadit podařilo.

Úprava jednacího řádu však přinesla i pozitiva, a to pro samotné občany města. Ti od nynějška budou moci na zasedáních zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem už v rozpravě každého projednávaného bodu a nebudou muset nutně čekat až na samostatný bod programu „stanoviska občanů“, který bývá v jednání zařazen na přesně stanovenou dobu. Změna nastala i v tom, že zastupitelé budou muset být na jednání svoláváni nejpozději sedm dní před zasedáním.