Na návštěvě dostanou také malé dárky s hasičskou tematikou, například pohlednice, samolepky, kalendáříky a časopisy. Rodiče či jiný dospělý doprovod úspěšných žáků mají vstup do expozic za poloviční vstupné. Příležitosti o pololetních prázdninách využilo více než třicet jedničkářů.

Dětem se nejvíce líbilo, že si mohly vyzkoušet ruční poplachovou sirénu z druhé světové války, moderní zásahovou přilbu, osahat vyprošťovací techniku, kterou hasiči používají u dopravních nehod, a také si zapumpovat na funkčních ručních stříkačkách z konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Velký zájem měly o lezeckou expozici s několika figurínami. Vyzkoušely si také, jaké to je, vytahovat člověka ze studny, nebo zachraňovat malé dítě či transportovat zraněné.