Nové jízdní řády vstoupí v platnost 9. prosince. Změny v dopravní obslužnosti území nastanou na Frýdlantsku.

Na základě tendru bude autobusové linky na Frýdlantsku provozovat dopravce ČSAD Frýdek-Místek. Ten sice převážnou většinu linek provozuje už nyní, doposud ale podle jiných podmínek. Jízdní řády budou podle společnosti Koordinátor ODIS, která spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, upraveny tak, aby jednotlivé spoje mezi sebou lépe navazovaly a aby lépe navazovaly také na železniční dopravu. Oproti současnému stavu dochází ke sjednocení a navýšení víkendové dopravy na linkách 345 do Malenovic, 346 do Pstruží a 348 na Bílou, které jsou navázány na vlakové spoje ve Frýdlantu nad Ostravicí, respektive na Ostravici.

Doprava bude zajišťována novými nízkopodlažními autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem.

Vybírat ve veřejných soutěžích autobusové dopravce, kteří budou lidi vozit do práce, do školy či k lékaři, začal Moravskoslezský kraj před čtyřmi lety. V roce 2014 podepsal první smlouvu se společností ČSAD Vsetín, zajišťující veřejnou autobusovou dopravu na Jablunkovsku a Třinecku. „Postupně jsme vysoutěžili další oblasti tak, aby všude, kde dopravcům končí letos smlouva, byla zajištěna autobusová doprava na základě nových kritérií. Ta mimo jiné zahrnovala požadavek ekologického provozu a využití moderních technologií,“ vysvětlil před časem náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Nový jízdní řád přinese také změny ve vedení a číslování linek městské autobusové dopravy v Třinci. Změny se dotknou například okružních linek 715 a 717, které dosud jezdí v pracovních dnech ve večerních hodinách, dále o sobotách, nedělích a svátcích. „I když vedením okružních linek se navýší kilometry a navýší se i celkové náklady na provoz městské dopravy, vedení města rozhodlo vyhovět občanům ulic Nábřežní, Lužní, Vysoká, Lyžbická, Na Kopci a Rybářská v zavedení městské autobusové dopravy na zastávku Lyžbice, rest. Zábava. To znamená, že vybrané spoje linek 715 a 717 budou zajíždět na zastávku Lyžbice, rest. Zábava, kde se za restaurací budou na točně otáčet,“ uvedla mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.

V nových jízdních řádech jsou provedeny některé změny názvů zastávek, zejména v městské části Konská, Podlesí a v Oldřichovicích. Už ani autobusoví cestující nebudou mířit na třinecký městský úřad, nýbrž na magistrát, jak zní nové jméno zastávky. Je také zřízena nová linka 716, která spojuje železniční stanici, autobusové nádraží s místními částmi Nebory a Guty. Linka 718 bude zrušena a její spoje budou vloženy do souběžně jedoucích linek.