Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Dobratice?
Naše obec, už svým neoficiálním názvem Dobratice pod Prašivou, určuje svou polohu. Leží mezi úpatím Prašivé na severu a železniční tratí Frýdek-Místek–Český Těšín na jihu. Máme 1 300 obyvatel a stále nás přibývá, rozloha obce je 700 hektarů. V obci máme základní školu pro první až pátý ročník, mateřskou školku, obchod, krásný kostel, hřbitov, památkově chráněnou hospodu Harenda. Působí zde několik menších firem, ale jsme sídelní obec, většina občanů za prací dojíždí. V tom máme výhodu blízkosti společnosti Hyundai, pivovaru Nošovice, Frýdku-Místku, Ostravy, Třince. Vlaková zastávka přímo v obci je velkou předností, nejen pro žáky a studenty.
 
Jsou Dobratice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Obávám se, že ne. Jsme běžná obec s rozrůstající se zástavbou rodinnými domky. Ale zvláště teď, při omezení pohybu mimo obec, můžeme ocenit síť 15 kilometrů udržovaných místních komunikací, rozlehlá pole, louky, lesíky podél pěti potoků, které obcí protékají i souvislý lesní porost na Podlesí a také krásný výhled na Beskydy s Lysou horou. A právě proto, že naše obec není ničím obzvláště výjimečná a chtěli jsme trochu vstoupit do povědomí veřejnosti, požádali jsme architekty, aby nám navrhli centrum obce, originální, zvláštní, aby se pak mohlo říci, Dobratice – to je tam, kde… a to se podařilo. Máme zde prostor s přírodním charakterem, kde nosným tématem je voda – pódium inspirované kapitánským můstkem, jezírko s rybičkami, mokřadní část, přitékající potůček, vodní, mokřadní, ale i okrasné rostliny, kvetoucí louky. Také pískoviště na dětském hřišti má tvar loďky. Děti upoutá zejména vodní hra, kdy si mohou vypumpovat vodu ze studny a ta pak protéká soustavou vodních prvků. Vzadu za budovou je pak louka k různým hrám a dobratické Stonehenge, velké kamenné bloky k posezení kolem ohniště. Zázemí pro využívání centra zde zajišťuje pohostinství Obecník s výbornou kuchyní i pivem. Můžete si zde také zapůjčit kuželky nebo obří figurky a zahrát si šachy na šachovnici před ním.
O tom, že se záměr podařil, svědčí i ocenění, kdy tato stavba zvítězila v celostátní soutěži Komunální projekt roku, jednak v příslušné kategorii, ale stala se i absolutním vítězem a pak v soutěží Stavba Moravskoslezského kraje, veřejná prostranství.          

A jak se v Dobraticích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Věřím, že dobře. I když, kdo chce být spokojený, určitě může být, kdo hledá důvody k nespokojenosti, vždycky najde. Obec se úspěšně rozvíjí, hodně se staví. U školy vznikla velká tělocvična, která slouží i široké veřejnosti, pod školou multifunkční hřiště, venkovní posilovna, dětské hřiště. Dětské hřiště je i u mateřské školky a nahoře u rybníků, kde mohou děti také pozorovat kačenky či vyskakující ryby. A co chybí? Soukromý vlastník pronajal sál s kuchyní, kde se pořádaly soukromé i obecní akce k jiným účelům. Budeme muset vymyslet náhradu, stejně jako pro místní knihovnu, která je nyní v jedné ze tříd základní školy. Všem by se jistě líbilo, kdyby tady byl obvodní lékař, zubní lékař, větší obchod… Ale musíme být realisté.         
 
Když byste měla někoho pozvat do Dobratic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Mimo výše zmíněného, v loňském roce jsme na lesní ploše nad fotbalovým hřištěm vybudovali Lesopark, s naučnou stezkou, discgolfem, venkovní posilovnou a řadou dětských prvků. Lesopark je hojně navštěvován, a to nejen návštěvníky z naší obce. Je to první etapa budování Dobratického centra volnočasových aktivit. Jeho součástí je i fotbalové hřiště a prostor pro konání kulturních akcí obce, proto ve druhé etapě bude na místě už vysloužilé nevyhovující vybudována nová budova zázemí a ve třetí etapě bude zrekonstruován prostor zastřešených posezení u tanečního parketu a pódia. A návštěvníky pozvu také do kostela sv. Filipa a Jakuba s moc hezkým interiérem, o který se náš pan farář a farníci příkladně starají.  
 
Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Dobraticích?
Na úrovni obce nemůžeme s pandemií moc bojovat, nastaveným podmínkám se spíše musíme přizpůsobit. Dotkla se samozřejmě života každého občana, proto poskytujeme informace, nabízíme pomoc. V obci pak kulturního, společenského a sportovního života, který se s přerušením v letních měsících prakticky už na rok zastavil. Významně omezil také spolkovou činnost. Nicméně všichni věříme, že omezení už brzy skončí, budeme se moci sejít na Velikonočním jarmarku, Dni dětí, Dni obce, přivítáme nové občánky, sejdeme se s jubilanty, zazpíváme společně koledy a rozsvítíme vánoční stromeček. 

Jaké jsou plány Dobratic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Naší nejbližší plánovanou investiční akcí je výše zmíněná druhá a třetí etapa Dobratického centra volnočasových aktivit. Na třetí, která spočívá v rekonstrukci zastřešených posezení, jsme již získali příslib dotace z Moravskoslezského kraje. S napětím teď očekáváme, jak dopadne hodnocení naší žádosti o dotaci na vybudování 2. etapy, Zázemí, u Národní sportovní agentury. Budou zde šatny se sociálním zázemím, občerstvení, klubovna, zázemí pro techniku, sociální zázemí pro veřejnost, rekonstruován bude taneční parket a pódium, nad kterým bude tribuna. Předpokládané náklady jsou 10 milionů korun. Tak nám držte palce.