Obec vznikla po roce 1615 podél horního toku řeky Morávky, nejvýznamnějšího přítoku Ostravice. Jde o vyhlášenou rekreační obec s množstvím ubytovacích zařízení.

Celkem je zde 960 chat, přitom v obci žije jen 1 220 obyvatel. Z obce vedou turistické trasy na nejbližší kopce, takže turisté se odtud mohou vydat na Kotař, Ropičku, Ropici, Slavíč. Pouze vrch Travný je turistům uzavřen, z důvodu výskytu tetřeva.

Po turistické trase se dá také dojít až k osadě Bílý Kříž na hranici se Slovenskem. Anebo pokračovat na Visalaje. Morávka dispnuje množstvím ubytovacích kapacit včetně kempu, kde mohou návštěvníci přebývat v karavanech či ve stanech.

Celý život Štěpána Bystřičana je spojený s pohybem v přírodě, zvláště pak v lesích.
Chybí místní hajní. Mladí lidé nemají zájem o náročnou a nebezpečnou práci

Za 2. světové války se zdejší obyvatelé také aktivně účastnili partyzánského odboje. V horách okolo se skrývali partyzáni. Dodnes jsou na Travném pozůstatky bunkru. V prosinci roku 1944 nacisté partyzánskou skupinu dopadli a po výslechu a mučení se jim podařilo získat informace o jejich spolupracovnících, takže 14 obyvatel obce bylo popraveno a 10 deportováno do koncentračního tábora.Památník partyzánského hnutí byl roku 1978 prohlášen národní kulturní památkou. V roce 1971 za aktivní protifašistický odboj obdržela Morávka Československou cenu míru a byl jí udělen titul Partyzánská obec.

Morávka je největší vesnicí široko daleko s katastrem 87 kilometrů čtverečních. Na jejím území se nachází vodní nádrž s pitnou vodou pro okolní města. V současné době se rekonstruuje její hráz.

Morávka představuje podhorskou oblast v Beskydech se spoustou pietních míst, kde hlavní dominantou je Národní kulturní památka „Noční přechod“. Dále se tady nachází kulturní památka „Seník“ a další, které připomínají, co se v těchto místech dělo právě za 2. světové války.

Obec Dolní Domaslavice.
Tam, kde se rekreační ráz potkává s vesnickým klidem. To jsou Dolní Domaslavice

V dubnu Morávka koupila ubytovnu České srdce, kterou chce zbourat a vystavět tam malometrážní byty pro občany. Obecní byty totiž Morávka nevlastní, přičemž požadavky na ně jsou. Problémem jsou místní mosty, kterých je po obci a v okolí osmnáct, ale zrekonstruované jsou jen tři.

Také se plánuje dokončit třetí etapa na Lipovém, zdejší části obce. První etapou bylo přesunutí kontejnerů do dřevěných hnízd tak, aby bylo vidět na Národní kulturní památku Noční přechod. Ve druhé etapě se zrekonstruovala. Díky třetí etapě by v tomto místě měl vzniknout zpomalovací ostrůvek a informační cedule a nový chodník.

Starostka Morávky Gabriela Daňková o životě v obci

Paní starostko,  jak se v Morávce žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Starostka Morávky Gabriela Daňková.Starostka Morávky Gabriela Daňková.Zdroj: Deník/Jan SmekalVěřím, že dobře. V obci funguje mateřská i základní škola, dále obchod, dětský i obvodní lékař, pošta a knihovna. Ve zdravotním středisku je i kadeřnictví a od listopadu v něm budou také masáže a pedikúra. Můžeme se pyšnit také bohatou spolkovou činností. Velmi aktivní jsou hasiči, včelaři, sokoli, volejbalisté, zahrádkáři, klub rodičů a skauti. Se všemi je skvělá spolupráce. Jsou zapojení do obecních akcí. Pořádáme pravidelně setkávání jubilantů na obci a před šesti lety jsme začali také s vítáním občánků. Pořádáme rovněž zájezdy ke dni seniorů, divadelní, turistické či pro rodiče s dětmi. V zimě se pak obrovské popularitě těší Festival sněhu, jehož součástí bývá rozsvícení vánočního stromu, sportovní akce Travný trek, v lednu přednášky či představení amatérských divadel. Vrcholem Festivalu bývá celodenní program pro děti a dospělé, završený koncertem. Poslední akcí Festivalu je vynášení zimy ze vsi tzv. Vynášení Morény za přítomnosti dětí a rodičů.

Když byste měla někoho pozvat do Morávky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Vzhledem k tomu, že tady nemáme žádnou atrakci typu bobové dráhy nebo stezky v oblacích, A takto si to chceme udržet i nadále, aby se v Morávce dobře žilo hlavně místním. O víkendech a prázdninách je tady více turistů, ale tak to je, žijeme v Beskydech v turistické lokalitě. Přejeme si zachovat klidný ráz vesnice s aktivními spolky a s bohatým sportovním a kulturním vyžitím.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Morávce?

V počátcích epidemie jsme šili roušky. Nainstalovali jsme také rouškovník, kam si lidé mohli chodit vyzvedávat roušky. Nabízeli jsme dezinfekci zdarma. Lidem jsme pomohli i s registracemi k očkování. Snažili jsme se pomoct každému, kdo nás požádal o pomoc. Situaci jsme řešili dle nařízení vlády, dle situace nebo individuálně. Snažili jsme se s epidemií vypořádat asi tak jako všude jinde.

Pohled na obec Ostravici.
Tam, kde začíná většina cest na královnu Beskyd. Vítejte v Ostravici

Je Morávka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Na rozdíl od mnoha jiných jsme neprůjezdnou a koncovou obcí, která je protkána jednotlivými údolími. Je jich tu zhruba šestnáct. Mezi nejznámější patří Lipový, Vlaské, Sviňorky, Slavíč, Dolinky, Bebek, Myšací, Kocuří či Ježonky. V každém údolí najdeme boží muka, křížky, studánky nebo funkční zvoničky, o které se starají jejich majitelé. Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku přírodní rezervace Ropice, vodopád Visuté, přírodní rezervace Travný a památka tis červený. Lesními porosty mnohdy projde medvěd nebo rys. Zajímavostí je i fakt, že 5. května 2000 v Lipovém spadly úlomky meteoritu, který nese název „Morávka“ a ve stejném roce se od Bebka vezl vánoční strom pro Vatikán. Asi málokdo si pak uvědomuje, že voda z pramene řeky Morávky se následně přes Ostravici a Odru dostává až do Baltského moře a v neposlední řadě je Morávka známá i množstvím studánek a pramenů.

Deník na návštěvě v Raškovicích - základní škola a Lysá Hora.
Raškovice jsou bránou do Beskyd: Chybí nám jen zubař a radar, říká starosta

Jaké jsou plány Morávky dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Letos jsme se pustili do velkých investic. Stavíme chodník směrem na Pražmo, který povede od centra k zastávce Janša. Dále izolujeme, zateplujeme a měníme střechu na budově zdravotního střediska. Další významnou investicí je kompletní rekonstrukce parkoviště u školy, a to včetně schodišť a bezbariérových přístupů. V květnu jsme dokončili odpočinkové místo U splavu, kde si lidé mohou posedět nebo opéct párek. Jde o odpočinkovou klidovou zónu u řeky s přístupem po nově zrekonstruované cestě. Rovněž jsme založili obecní sad, kde jsme zasadili původní odrůdy, které se tady vyskytovaly a jsou vhodné pro tuto nadmořskou výšku. A vize do budoucna? V centru obce plánujeme rekonstruovat starý obecní úřad na Spolkový dům, jehož součástí budou garáže a zázemí pro hasiče, přednáškový sál, místnosti pro spolky a dva až tři malometrážní byty v podkroví. Chtěli bychom rozšířit sběrné místo, včetně technického zázemí.