Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Třanovice?
Třanovice jsou obcí, která má štěstí na lidi. Já osobně považuji za mimořádné Boží požehnání to, že lidem, kteří od počátku stáli ve vedení obce, v zastupitelstvu, lidem činným ve spolcích a všem, kteří se podíleli na rozvoji obce, šlo o společnou věc. Dokázali nadřadit zájmy obce a společnosti nad svými osobními a vždy se domluvit. Vedení obce mělo od počátku, kdy se obec osamostatnila v roce 1990, vizi, tu dokázalo zpracovat do strategického plánu a potom mělo neskutečnou odvahu jít do všech možných rizik a strategii realizovat.

Jsou Třanovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Jsme normální obcí, kde žijí pracovití lidé. Nepotřebujeme se nijak zviditelňovat, ani si hrát na to, jak jsme nebo nejsme dobří. Jsme obcí, kde aktivita a práce převažuje nad slovy či řečmi. Ostatně i to, že se obec v roce 2014 přihlásila do soutěže Vesnice roku, vzešlo z podnětu aktivních obyvatel, a nakonec díky jejich úsilí se obec stala vesnicí roku Moravskoslezského kraje.

Nadjezd v Závodní ulici v centru Třince čeká půlroční rekonstrukce.
Komplikace: Třinec čeká obří rekonstrukce strategického nadjezdu v centru města

A jak se v Třanovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Toto je otázka spíše na obyvatele. Když se pracovalo na poslední strategii, její součástí byla anketa. Vyjádřili se, jak se jim tady žije. Ve skrze šlo o pozitivní odpovědi, což vypovídá o duchu pospolitosti obce.

Když byste měl někoho pozvat do Třanovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Za prohlédnutí rozhodně stojí evangelický i katolický kostel. To v mnoha vesnicích nebývá, aby v nich byly dva kostely. U evangelického kostela je socha Jiřího Třanovského, který představuje významnou osobnost historie Těšínského Slezska, Třanovice nesou název jeho rodu. Hned vedle je také Muzeum Jiřího Třanovského. Návštěvníci se mohou projít po naučné stezce za poznáním Třanovic, která má tři trasy. Součástí stezky je také lesopark. V rámci pozemkových úprav došlo k obnově Mušáleckých rybníků, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o vyhledávané místo pro odpočinek a návštěvu přírody. Je to velmi klidné místo. V Třanovicích byla založena i Škola pro obnovu venkova, mezi jejíž činnosti patří např. pořádání ukázkových přednášek pro MŠ a ZŠ s environmentální tématikou, ukázka revitalizace brownfieldu na příkladu úspěšné revitalizace bývalého státního statku v Třanovicích na podnikatelský inkubátor, nebo pořádání univerzity třetího věku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Cyklisté pak mohou využít cyklostezky propojující přehrady Žermanice a Těrlicko s Beskydy. Největším bohatstvím Třanovic je společenská pospolitost, život ve spolcích a církvích.

V těchto místech pod opěrnou zdí na sídlišti Sosna bude stát parkovací dům, stav na přelomu listopadu a prosince 2021, Třinec
Nové plány? Parkovací dům v Třinci odložily brutální ceny ve stavebnictví

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Třanovicích?
Dělali jsme, co bylo nutné a co bylo potřeba. Nebyli jsme uchránění od nákazy, postihla i naši obec. Máme občany, kteří kvůli této nákaze přišli o život. Postihlo to i bývalého starostu, který stojí za vším, co se tady vybudovalo. Lidé šili roušky, byli solidární, pomáhali si navzájem. Hasiči dezinfikovali školu, veřejná prostranství a místa, kde se soustředilo více lidí. Epidemie se silně dotkla především kulturního života obce. Jsem moc rád, že letos, když konečně byla možnost pořádat kulturní akce, byl vidět hlad lidí po společném setkávání. Bylo to vidět na účasti na akcích, které se pořádaly. Spolky neupadly, ale znovu obnovily svou aktivitu.

Jaké jsou plány Třanovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Plány vycházejí ze strategie z roku 2017, kterou jsme aktualizovali v roce 2020. Projektů je hodně. Nyní jde o to, jak na tom budeme finančně. Jako každá obec, jsme závislí na tom, jak úspěšní budeme v žádostech o získávání dotací. Dlouhodobě spolupracujeme rovněž s automobilkou Hyundai a se společností RWE, která má v obci jeden z největších zásobníku plynu v ČR. V současné době realizujeme projekt rozšíření splaškové kanalizace, který má být dokončen na podzim roku 2022. Příští rok nás čeká výstavba multifunkčního hřiště. Do budoucna chceme upravit staré autobusové stanoviště v centru obce. Máme připravený projekt na hasičskou zbrojnici, rozšíření komunitního centra, ale nejde všechno najednou. Musíme trpělivě čekat na příležitosti a být aktivní.