Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Sedliště?
Jsme malá vesnice v trojúhelníku velkých měst Frýdku-Místku, Havířova a Ostravy. Lidé to tak odtud mají blízko do těchto měst. Někdo by tak mohl tvrdit, že jsme satelitem Frýdku-Místku, ale není to pravda. Jsme rádi za to, že je tady dominantní venkovský prostor. Jsme skutečnou vesnicí se vším všudy. Máme tady soukromě hospodařící zemědělce. Nechybí tady krávy, koně ani ovce. To všechno k vesnici neodmyslitelně patří. 

Obec Sedliště, zima 2021.Obec Sedliště, zima 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Jsou Sedliště něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Jsme vděční za odkaz našich předchůdců, kteří nám tady zanechali dřevěný kostel Všech svatých, což je nepochybně památka, kterou se nemůžou chlubit sousední obce s výjimkou Řepišť, kde je také dřevěný kostel. O tuto památku je veliký zájem především v letních měsících. Zájemci o prohlídky se objednávají prostřednictvím webu farnosti. Další možností je nechat se provést pracovnicí, která má pod sebou také Muzeum Lašská jizba. Někteří tak navštíví jak kostel, tak muzeum.
Občas zde máme i návštěvníky ze zahraničí a svého času zde hojně jezdily autobusy s Holanďany, kteří byli ubytovaní na Rožnovsku a při jejich návštěvě regionu zavítali i k nám do Sedlišť, do kostela Všech svatých. Za zmínku pak určitě stojí také Bezručova vyhlídka, což je nejvyšší bod v Sedlištích. Je to místo, které je spjato s Petrem Bezručem.
Traduje se, že to byla jeho oblíbená adresa. Kochal se odtud výhledem od Javorového až po Radhošť. Asi před dvaceti lety se zde začaly stavět rodinné domy, takže výhled už není takový jako býval dříve. Máme zde ale vyprojektovanou stavbu rozhledny v místě bývalého vodojemu a budou-li na realizaci rozhledny finance rád bych věřil, že bychom se opět z nejvyššího místa mohli podívat nejen na vrcholky Beskyd. Párkrát do roka za hodně dobré viditelnosti jsou vidět Jeseníky s Pradědem. Zajímavostí pak je, že tento kopec, který se také jmenuje Baba, což je staročeské pojmenování, je směrem na sever k Baltskému moři nejvyšším bodem.  

Obec Sedliště, zima 2021.Obec Sedliště, zima 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

A jak se v Sedlištích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Toto je spíše otázka na občany obce. Podle mého názoru jsou Sedliště vyhledávány z toho důvodu, že máme polohu uprostřed tří velkých měst. Nabízí tak krátkou dojezdovou vzdálenost do těchto měst, takže jsou dobrou adresou pro bydlení. Lidé to odtud mají blízko za prací ve velkých městech. Snažíme se také investovat do infrastruktury, kterou mají občané k dispozici. V minulosti jsme budovali chodníky a cyklostezky z důvodu bezpečnosti, investovali jsme do modernizace školy, investujeme do sportovišť a dětských hřišť, podporujeme volnočasové aktivity a pokud má někdo pocit, že největším deficitem je absence kanalizace, tak i na to pravděpodobně brzy dojde. V současné době realizujeme studii na odkanalizování obce.  

Když byste měl někoho pozvat do Sedlišť, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Největší dominantou je beze sporu kostel Všech svatých. Rozhodně stojí za to navštívit také muzeum Lašská jizba, ve kterém se nachází stálá expozice. Bývají tady také tematické výstavy. O Velikonocích, v zimě o Vánocích. V létě se pak na Bezručově vyhlídce konají různá kulturní vystoupení a jiné akce. A pokud by někomu při výletu do Sedlišť vyhládlo, může se občerstvit v restauraci Nová Lašská jizba, kde si může pochutnat na výborných bramborových plackách, které jsou vyhlášené i v okolí.  

Starosta Sedlišť Jaromír Krejčok.Starosta Sedlišť Jaromír Krejčok.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Sedlištích?
Tak jako všichni ostatní. Hodně nám pomáhají zaměstnanci obce, místní dobrovolní hasiči, kteří několikrát týdně provádí dezinfekci mobiliáře obce a veřejného prostranství. Místa, kde se pohybuje veřejnost, kde jsou nádoby na odpady, dětská hřiště, sportoviště, zastávky či centrum obce. Za to jim patří veliký dík. V prvopočátcích jsme byli zapojení do šití a rozdávání roušek.  

Jaké jsou plány Sedlišť dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Nejvýznamnější investice je vybudování splaškové kanalizace. Čekají nás ale i menší investice. Máme připraveny projekty na realizaci přístavby a nástavby základní školy, protože zjišťujeme, že škola není nafukovací. Neustále se zvyšuje počet obyvatel, stěhuje se tady i mladá generace a pořád se zvyšuje počet dětí. Musíme na to reagovat. Kromě toho máme taky vyprojektovaný chodník podél místní komunikace směrem na Dolní konec. Byť jsme v minulých letech projektovali a realizovali chodníky a cyklostezky za několik desítek milionů korun, tak bezpečnost pěší a cyklodopravy je jednou z priorit naší obce a hodláme tento druh infrastruktury podporovat i nadále. V neposlední řadě bychom chtěli realizovat výstavbu nových šaten a sociálního zázemí v místním sportovním areálu, kdy stávající objekty ze 70. let jsou značně nevyhovující. Doufáme i v to, že se nám podaří postavit také již zmíněnou rozhlednu na Bezručově vyhlídce, kterou máme projekčně připravenou.