Zimní údržbu pro město zajišťují Technické služby Frýdek-Místek, jejichž příprava na zimní období je již od září v plném proudu.

Také letos budou postupovat podle stanovených harmonogramů. Detaily zimní údržby předem projednávali společně se zástupci magistrátu města, kdy přesně specifikovali místa plužení, použití posypového materiálu včetně rozčlenění důležitosti komunikací.

„Ve skladech je již navezena posypová sůl, objednáno je i potřebné množství inertního posypového materiálu. Také jsou ujednány smluvní podmínky s dodavateli, kteří nám budou v průběhu zimy vypomáhat s údržbou silnic plužením,“ informoval Jaromír Kohut, ředitel technických služeb.

Na náročnou službu v zimním období jsou připraveni také zaměstnanci dispečinku. Ti budou muset zajišťovat hladký průběh provozu po celých čtyřiadvacet hodin.

„V dílnách se ještě dokončují poslední opravy a úpravy mechanismů. Dá se ale říct, že jsme připraveni,“ dodal ředitel.

Do ulic letos vyjede sypač s pluhem, traktory s radlicemi, multicary vybavené radlicemi a sypacím zařízením, nakladač společně s rýpadlo-nakladačem a také víceúčelový sypač vozovek s nástavbou pro posyp inertním i chemickým materiálem.

Stejně tak se lidé na chodnících budou míjet s univerzálním nosičem nářadí Belos, který pomáhá s plužením i posypem. S odklízením sněhu bude pomáhat i Tatra se sypacím zařízením a šípovým pluhem.

„Já osobně jsem s prací technických služeb spokojená. Denně dojíždím do práce z nedaleké obce a nezaznamenala jsem v zimě nějaké extrémní problémy. To máte tak ten kdo na silničáře nadává, asi nepochopí, že nemohou být všude najednou. Tady ve Frýdku-Místku je vidět, že se hoši snaží,“ řekla uznale Ivana Tesárová.

Největší vrásky na čele zaměstnancům technických služeb každoročně dělají nejen dlouhodobé a opakované sněhové přívaly, ale i nevhodně zaparkovaná vozidla, která ztěžují odklizení sněhu.

Společnost v zimě udržuje celkem 352 kilometrů místních komunikací patřících do správy města a přilehlých obcí, jako jsou Lískovec, Baranovice, Gajerovice, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky a Bahno. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií.

Jako první budou ošetřovány komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky, které jsou taktéž rozděleny do čtyř pořadí důležitosti, a to podle frekvence chodců a umístění úřadů, zdravotnických zařízení, školských zařízení, nádraží a podobně.

„Jsou tomu přesně dva roky, kdy přijeli naši pracovníci na konci směny z asfaltérských prací a okamžitě přestrojovali techniku na sypače a pluhy. Prakticky s teplými pozůstatky asfaltu na korbách vozidel vyrazili zhruba kolem 15.30 hodin do ulic rozhrnovat sníh. I tuto situaci jsme zvládli se ctí, takže věřím, že nás již nic horšího nemůže potkat a překvapit,“ řekl ředitel technických služeb.