„Myšlenka jednotných státních maturit je dobrá. Myslím si, že je to objektivní, protože kritéria jsou pro všechny školy stejná," uvedla ředitelka místeckého Gymnázia Petra Bezruče Olga Onderková. Připomněla, že maturita se skládá ze dvou částí, a to společné a profilové. Společná část je stejná pro všechny maturanty, studenti musejí absolvovat dvě zkoušky z českého jazyka a literatury a pak buď z matematiky, nebo z cizího jazyka. Profilovou část má v režii každá škola. Ředitel může určit, zda žáci budou maturovat ze dvou, nebo tří povinných předmětů.

Státní maturity se několikrát měnily, jeden čas mohli maturanti absolvovat společnou část ve dvou úrovních, letos je čeká pouze jedna. Ředitelka gymnázia míní, že dvě úrovně by v současném nastavení nebyly vhodné. „Původní myšlenka byla, že pokud si žáci vyberou těžší úroveň maturity, vysoké školy výsledek zohlední při přijímacím řízení, což ale nečinily," řekla. Výjimku tvoří nepovinná zkouška Matematika+, kterou některé vysoké školy akceptují. Pokud ji student úspěšně absolvuje, třeba Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně mu promine přijímací řízení. Týden státních maturit odstartuje v pondělí didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z angličtiny, poslední zkoušky budou ve čtvrtek.

„Současná podoba státních maturit je především velmi administrativně náročná, ale chápeme zájem státu tu zkoušku nějak sjednotit a nastavit jednotnou laťku. V podstatě rozumíme i tomu, že na gymnáziích by měla být v budoucnu povinná maturita z matematiky," řekla ředitelka Gymnázia Třinec Romana Cieslarová s tím, že většina studentů gymnázia by se státními maturitami neměla mít problém.

Dále uvedla, že ke dvěma úrovním by se nevracela, a to z důvodu vyšší organizační náročnosti. „Navíc v praxi se neptáme, zda má někdo maturitu prvního nebo druhého stupně. Takže myslím, že by měla být nastavena jednotná laťka a v případě, že ji některé střední školy nedokáží naplnit, bylo by dobré, kdyby se vrátily k nějakým mistrovským či učňovským zkouškám. Chápu, že pokud některé školy chtějí připravit žáky do praxe, nemohou je tolik připravit vědomostně," doplnila ředitelka.

Pokud jde o jednotnou podobu, ředitel Střední odborné školy Třineckých železáren má jiný názor. „Státní maturity ano, ale měly by být upraveny tak, aby se daly srovnat odborné školy s gymnázii," řekl Aleš Adamus. Problém vidí třeba u matematiky gymnázia mají podle něj daleko více hodin tohoto předmětu. „Test je ale stejný. Jako rozumné řešení bych viděl, že by byla jiná matematika pro odborné školy a jiná pro gymnázia gymnázisté by museli dělat například Matematiku+," řekl Adamus s tím, že škola má státní maturity dobře zažité.