Dvouměsíční prázdninové volno je v areálech třineckých škol každoročně využíváno k rekonstrukcím a stavebním úpravám. Stejně je tomu i na Jubilejní Masarykově základní škole, kde probíhá třetí etapa sanace zdiva poškozeného spodní vodou v suterénu budovy. V návaznosti na tyto stavební práce proběhne i modernizace šaten, instalace nových elektrorozvodů a rozvodů ústředního topení.

„Sanace zdiva už byla více než potřebná. Zdi v suterénu byly mokré a plesnivé, v šatnách už to bylo cítit,“ potvrdila nutnost stavebního zásahu ředitelka školy Darja Hoffmannová. Celá sanace je založena na inovativním  systému provětrávaného obkladu a omítky. „Přemýšleli jsme nad běžnými omítkami nebo speciálními sanačními, ale vzhledem k tomu, že budova stojí na řečišti, pod školou protéká voda a základová deska už tak dobře netěsní, zvolili jsme vhodnější sanační omítky, kterými může proudit vzduch a které udrží povrch zdiva suchý,“ vysvětlila ředitelka.

„Jedná se o významnou investiční akci, která odstartovala už v minulých letech, a jsem rád, že bude touto třetí etapou letos zdárně ukončena,“ uvedl místostarosta Třinec Ivo Kaleta.

Současně se sanací zdiva probíhá i rekonstrukce šaten. Starší školáci na druhém stupni budou mít od nového školního roku k dispozici uzamykatelné šatní skříňky, mladší žáci se mohou těšit na nové šatní kóje i lavičky. Náklady na sanaci a modernizaci šaten si vyžádají zhruba 4,5 milionu korun.