Estakáda je v havarijním stavu a navazuje na nejvytíženější most ve městě. Klíčovou komunikací, která je součástí hlavní dopravní tepny mezi Příborem a slovenskou hranicí, projede denně až 40 tisíc vozidel, od dubna jsou v úseku zúžené jízdní pruhy a platí zde snížená povolená rychlost. Důvodem je právě žalostný stav estakády.

S opravou se původně počítalo už letos, to se však nestihne. Mluvčí ŘSD Martina Vápeníková zdůraznila, že nejde o finance, nýbrž o zvolení ideálního termínu pro stavbaře i motoristy. Podle ní se již 11. září podepsala smlouva se zhotovitelem a o den později byla svolána schůzka na frýdecko-místeckém magistrátu, kde se probíralo nastavení harmonogramu. „Ten musí být předělán, protože původní předpoklad zahájení prací v březnu až dubnu z důvodu odvolání zhotovitelů se nepodařilo realizovat," uvedla.

Dodala, že aby nebyl v zimním období omezen silniční provoz jen v jednom jízdním pruhu s tím, že by musela být uzavřena po celé období i příslušná rampa, bylo na společném jednání mezi městem, policií, krajským úřadem, stavební firmou, projektantem a ŘSD dohodnuto, že v letošním roce budou probíhat jen sanační a přípravné práce zejména pod mostem a vně konstrukce. Zároveň se dohodlo, že jakmile to dovolí klimatické podmínky, uzavře se jeden chodník a provede se oprava římsy včetně izolací – stále s dopravou ve čtyřech zúžených pruzích. Následně se uzavře jedna polovina mostu na přibližně 6 až 8 týdnů.

„Provoz bude veden na druhé polovině mostu. Po ukončení bude probíhat oprava druhé poloviny mostu," naznačila mluvčí ŘSD. Během opravy se bude jezdit ve třech jízdních pruzích, a to vždy tak, že dva budou ve směru od Příbora a jeden ve směru od Českého Těšína – zamezí se tak ucpávání vozovky přes křižovatky se světelnou signalizací. „Vše se dělá pro to, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz na I/48 a oprava neprobíhala na vozovce přes zimní období, kdy nejdou provádět speciální technologie," shrnula Martina Vápeníková a zopakovala, že informace, že na opravu této estakády nejsou letos finanční prostředky, se nezakládá na pravdě.

Estakádou se zabýval i ministr dopravy Pavel Dobeš při loňské návštěvě regionu. Tehdy přislíbil, že situace se bude řešit během roku 2012. Nyní potvrdil, že bylo předáno staveniště.

„Již v letošním roce budou zahájeny stavební práce, kdy ŘSD předpokládá prostavět mezi 10 a 15 miliony korun. Půjde například o přeložky inženýrských sítí, případně sanace na spodní stavbě, tedy o takové práce, které nezasáhnou do jízdních pruhů vzhledem k potřebě zajištění údržby během zimní sezony. Na jaře příštího roku pak bude postupně po polovinách provedena oprava této estakády," sdělil redakci ministr Pavel Dobeš. „Není tedy pravdou, že by v letošním roce nebyly provedeny žádné konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení stavu mostní konstrukce frýdeckomístecké estakády," říká Jakub Žižka z tiskového oddělení ministerstva.