Doprava bude v tomto místě omezena. Ve směru na Frýdek bude z části uzavřen jeden jízdní pruh v délce asi 200 metrů a také chodník. Druhý jízdní pruh v tomto směru bude průjezdný. Chodci mohou využívat chodník na druhé straně mostu. Práce na opravě mostu jsou plánovány až do 13. prosince.