Případem se zabývala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) i příslušné ministerstvo. Podle zjištění redakce pokutu dostala firma, které zámek před dvěma lety patřil. Pochybení odmítá, proti rozhodnutí se ale neodvolala.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

ČIŽP sice nepovolené kácení trestala už loni v lednu, ministerstvo životního prostředí však 23. června inspekci informovalo o tom, že rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání.

Stromů bylo přes dvě stě, u padesáti chybělo povolení

„Dne 15. října 2010 vydala ČIŽP nové rozhodnutí, jímž uložila pokutu ve výši 80 tisíc korun společnosti AAron House za nepovolené kácení 49 dřevin. Proti tomuto rozhodnutí se společnost AAron House neodvolala, a nabylo tedy právní moci 13. listopadu 2010,“ řekl ve středu redakci Petr Szymonik z ostravské pobočky ČIŽP.

Dodal, že při šetřeních, které později vedly k zahájení řízení, zjistila inspekce vykácení celkem 222 dřevin. Společnosti AAron House se však podařilo prokázat jen kácení 117 dřevin.

U těchto 117 dřevin bylo potřeba povolení ke kácení právě jen pro oněch pokutovaných 49 dřevin, zbývající měly obvod ve výšce 1,3 metru nad zemí menší než 80 centimetrů, a proto mohly být pokáceny bez povolení.

Firma přesídlila do Hnojníku

Pokutovaná firma vlastnila chátrající památku přibližně jeden rok. Kácení v parku se odehrálo jen několik týdnů před tím, než si zámek za poměrně dramatických okolností převzala důchodkyně Jaroslava Krejčí. V současnosti areál patří firmě Copersa corporation, která od loňska slibuje jeho celkovou rekonstrukci.

Společnost AAron House, která před časem přesunula své sídlo z Českého Těšína právě do Hnojníku, zastupoval před dvěma lety Jaroslav Rodzenák. Trval na tom, že společnost se ničím neprovinila, navíc prohlásil, že celou situaci zavinila obec, jejíž přístup prý vykazoval „šlendrián, nezájem a apatičnost“. - více ZDE

„Firma se ničeho nedopustila,“ tvrdil opakovaně Rodzenák, jenž se v polovině roku 2009 stal spolumajitelem pokutované společnosti. Ve čtvrtek prohlásil, že svůj názor ani po dvou letech nezměnil. „Já si myslím, že kdo má zdravý rozum a trošku to sledoval, tak vidí, kdo to s tím zámkem myslel upřímně. To je vidět i dneska. Víc k tomu říkat nebudu,“ řekl redakci.

Pokuta není nijak vysoká

Petr Szymonik vysvětlil, že osmdesátitisícová pokuta není vzhledem k počtu 49 dřevin nijak vysoká. ČIŽP však podle něj významně přihlédla k polehčující okolnosti, že většina nelegálně pokácených dřevin nebyla v dobrém zdravotním stavu. A k tomu, že pokud by byl park rekonstruován, jak měla firma AAron House údajně v záměru, byly by tyto stromy pravděpodobně pokáceny.

„Také bylo přihlédnuto k tomu, že ačkoli hodlal AAron House původně pokácet více dřevin, respektoval stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a nevykácel dřeviny, které tato odborná organizace označila,“ uvedl Petr Szymonik. Dodal, že do výše pokuty se promítlo i to, že příslušný orgán ochrany přírody, tedy hnojnický obecní úřad, nerozhodl o žádosti společnosti AAron House na kácení dřevin v zákonné lhůtě 90 dní a nevyzval ji k doplnění neúplné žádosti, tak jak mu to ukládá správní řád. - přečtěte si také: Při kácení pochybila i obec

Szymonik naznačil, že inspekce zohlednila rovněž to, že pokácení části dřevin se mohlo zabránit – kdyby tehdejší místostarosta obce, který byl u zahájení kácení a věděl, že je nelegální, „oznámil toto policii, jak měl údajně v úmyslu“.

Rodzenák říká, že chce současným majitelům pomáhat

Jaroslav Rodzenák podle svých slov v minulých dnech kolem památky projížděl, a má proto představu o jejím stavu. Tvrdí, že by rád vlastníkům, tedy firmě Copersa, pomohl. Míní, že jejich záměry se mohou krýt s plány, na kterých ještě předloni pracoval. „Já sem se je pokusil zkontaktovat, abych jim pomohl, ale nebyla žádná odezva. Jsem však stále ochoten do toho vstoupit, už ne za AAron House, ale za sebe,“ pravil s tím, že hnojnický zámek je pro něj „srdeční záležitost“.