Cílem vydaného opatření je zajistit v nepříznivých klimatických podmínkách bezpečnost a plynulost silničního provozu a eliminovat ohrožení zdroje pitné vody v přehradní nádrži Šance, která zásobuje pitnou vodou téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, Opavsku, Ostravsku a také příhraniční část Polska. Nákladní doprava nad 12 tun by měla při cestě do zahraničí využívat nově vybudované obchvaty měst Frýdku-Místku a Třince.

Úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou je kamionům zapovězen, někteří řidiči ho ale nerespektují, 28. 11. 2023.
VIDEO: Řidiči, pozor v Beskydech. Opět problém s kamiony, čtyři zranění u nehody

Vymístit tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun z CHKO Beskydy dlouhodobě prosazovaly obce Staré Hamry, Ostravice a Bílá. Jejich záměr zastupuje senátorka pro Frýdecko-Místecko Helena Pešatová, která pro něj získala širokou podporu statutárních zástupců frýdecko-místeckých obcí. Iniciovala také řadu jednání například i se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Senátu PČR a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

„Plně souhlasím se slovy ředitele Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy ČR Martina Janečka, že horská komunikace I/56 není pro tranzitní dopravu vhodná a stát vynaložil značné finanční prostředky, aby byla tranzitní doprava z problematické oblasti převedena na nově vybudovaná silniční tělesa, to je obchvaty Frýdku-Místku a Třince,“ uvedla senátorka Helena Pešatová.

ZUŠ a Sluníčko se ve Frýdku-Místku ke školské stávce nepřidali, 27. 11. 2023.
Jak vypadala stávka škol ve Frýdku-Místku. Nepřipojila se jen dvě zařízení, proč

Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun do horského úseku silnice číslo I/56, konkrétně mezi meziúrovňovou křižovatkou silnic číslo I/56 a II/483 a křižovatkou silnic číslo I/56 a I/35, je nyní obousměrně zabezpečen stávajícím telematickým zařízením - portály zobrazujícími přechodné dopravní značení a dopravní informace, na kterých je vyobrazeno příslušné dopravní značení, a to ať už přímo zakazující vjezd nákladních automobilů nad 12 tun, popřípadě upozorňující na uzavřený úsek silnice číslo I/56 s uvedením alternativní trasy.