Investiční projekt zahájily Severomoravské vodovody a kanalizace na konci prázdnin. Společnost použije také bezvýkopovou technologii, aby snížila dopad své činnosti na pozemní komunikace. Hotovo bude na konci roku.

„Klasickou technologií zrekonstruujeme kanalizaci v ulicích Čs. červeného kříže a Švabinského v délce více než 580 metrů. Na více než 124 metrech v ulicích Nad Lipinou a částečně také Čs. červeného kříže použijeme bezvýkopovou metodu, abychom eliminovali dopad naší činnosti na povrch. Pod komunikací Nad Lipinou použijeme technologii řízeného protlaku. Díky ní není nutné zasahovat do povrchu a omezovat provoz na vozovce," řekl technický ředitel společnosti SmVaK Martin Veselý. Část kanalizace bude zrekonstruována ve stávající trase a část povede v trase nové, přičemž ta původní bude zafoukána směsí popílku a cementu. V koordinaci s rekonstrukcí kanalizace přistoupila vodárenská společnost také k vybudování nového vodovodního řadu v ulici Čs. červeného kříže. Provede výměnu 151 metrů potrubí z šedé litiny, které je po více než padesáti letech provozu ve špatném technickém stavu, za potrubí z tvárné litiny a polyethylenu. Stav původního vodovodu by mohl být negativně ovlivněn stavebními pracemi při rekonstrukci blízké kanalizace. Nový vodovod vyjde na 1,5 milionu korun.

V plném proudu je ve Frýdku-Místku také rekonstrukce vodovodu i kanalizace v ulicích Lidická a Boženy Němcové.