Společnost SmVaK totiž na ulici Komenského a J. Jabůrkové v současné době provádí rekonstrukci kanalizace. „Betonovou kanalizaci profilu DN 600 nahrazujeme sklolaminátovým potrubím DN 800 v délce 191,5 metru včetně přepojení kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Zrekonstruováno bude také šest revizních šachet,“ informovala mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Eva Špirochová. „Jedná se o náročnou rekonstrukci původního kapacitně nevyhovujícího kanalizačního potrubí uloženého ve značné hloubce,“ dodala.

Investorem rekonstrukce kanalizace je ostravská společnost SmVaK a stavbu provádí firma Aqualia infraectructuras inženýring. Místní obyvatelé by se měli ještě na několik týdnů obrnit trpělivostí. „Stavba bude dokončena do konce září,“ ujistila Eva Špirochová.

Kromě této místecké lokality probíhá také rekonstrukce kanalizace ve frýdecké místní části Nová osada. „Jedná se o rekonstrukci odlehčovací stoky v délce 305 metrů včetně výustního objektu a odlehčovací komory. Součástí stavby je i rekonstrukce přepojovací stoky v délce 26 metrů a vybudování kanalizační čerpací stanice a výtlačného potrubí v délce 76 metrů,“ uvedla mluvčí.

Ani tím ovšem výčet oprav kanalizace na území města nekončí. Letos ještě SmVaK připravuje rekonstrukci kanalizace na ulici Lubojackého za frýdeckou nemocnicí v délce 87 m a opravu kanalizace na Kostikově náměstí ve Frýdku. „Pro rok 2009 pak připravujeme rekonstrukce kanalizací na ulici Revoluční u Kauflandu a na ulicích Dlouhé a Resslově u Válcoven plechu,“ upozornila Eva Špirochová. Už předloni podobné rekonstrukce proběhly na ulicích Hálkova, Nerudova a Cihelní, na které ovšem oprava proběhla bezvýkopovou technologií.