Obec Kaňovice nalezneme sedm kilometrů severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Naše obec má 338 obyvatel a 130 rodinných domků. Katastrální území obce má rozlohu 259 ha.

Dle frýdeckých zámeckých listin byl dán Kaňovicím původ 29. 10. 1613 za Jana Bruntálského z Vrbna. Založení obce bylo svěřeno úředníku Káňovi, podle něhož byla obec pojmenována. Jak uvádí urbář, měly Kaňovice v roce 1636 dvacet dvě usedlosti, mlýn a rybník.

Kaňovští hasiči mají v letošním roce pořádný důvod k veliké oslavě. Slaví totiž 100 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Pokud to epidemická situace dovolí, plánují oslavy na poslední červnovou sobotu. Více o hasičích v obci čtěte ZDE.

Starosta SDH Kaňovice Vladimír Vrubel (vpravo) a jednatel SDH Kaňovice Ladislav Chudej (vlevo).Starosta SDH Kaňovice Vladimír Vrubel (vpravo) a jednatel SDH Kaňovice Ladislav Chudej (vlevo).Zdroj: Deník/Jan Smekal

Obec Kaňovice byla pod církevní správou farního úřadu v Bruzovicích a současně také patřila ke škole v Bruzovicích. Mezi oběma obcemi však tehdy nebylo žádné silniční spojení. Když byla v letech 1839-1840 postavena cesta ze Šenova do Frýdku, žádali rodiče, aby jejich děti chodily do školy v Sedlištích. Zemský školní úřad v Opavě svým rozhodnutím roku 1853 žádosti obce Kaňovice vyhověl. Současně také rozhodl o placení školného. V roce 1868 byla postavena nová zděná kaple, zasvěcená sv. Hedvice. V Kaňovicích se začalo učit od roku 1872. Se stavbou vlastní školy se začalo v roce 1873, dokončena byla v roce 1874. V roce 1948 byla postavena do dnešní podoby. 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1920. Požární zbrojnice byla postavena do dnešní podoby v roce 1948. Most přes potok Datyňku byl postaven v roce 1924. Elektrifikace byla provedena v roce 1938. Stavba vodovodního řadu v obci byla dokončena v roce 1998. Plynofikace obce byla dokončena v roce 1999.

Z kulturních památek najdeme v obci kapli sv. Hedviky a u rodinného domku paní Karasové je kříž zasvěcený sv. Floriánovi. Před obecním úřadem v parčíku je pomník padlým z 1 a 2 světové války.

Starosta Kaňovic Adam Supík v rozhovoru mluví o tom, že pro obec je charakteristická stále zemědělská krajina, zmiňuje také fakt, že lidé tady mají k sobě blíže a většinou si vycházejí vstříc či že na každém konci vesnice je hospoda, kde se lidé mohou potkat a občerstvit. Více v rozhovoru se starostou, čtěte ZDE. 

Starosta obce Kaňovice Adam Supík.Starosta obce Kaňovice Adam Supík.Zdroj: Deník/Jan Smekal

KAŇOVICE V DATECH

Rok založení: 1613
Počet obyvatel: 338

Významné osobnosti:
Páter Antonín Poledník (1843-1911) kněz, farář, významný národní buditel kraje
P. Jan Vaněk (1880-1945) kněz, farář
P. Ladislav Slíva (1913-1990) kněz, kaplan
Leo Kocur (1919-2004) tajemník a předseda MNV Kaňovice, předseda MNV Bruzovice, starosta Kaňovic, historik
Vojtěch Bartek (1942-2013) přední odborník na audiovizuální programy a profesionální fotografii, vyučoval na Filozoficko přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde byl současně tajemníkem Institutu tvůrčí fotografie

Tip na výlet

Romantika kolem Kamence

Z přírodních zajímavostí v okolí vesnice lze jmenovat nově zbudovaný rybník Kamenec na potoku Dolní Datyňka na hranici s obcí Václavovice. Romantická příroda kolem rybníka vybízí k pěším procházkám i projížďkám na kole. Spolu s Šenovem, Vratimovem, Paskovem, Sedlištěm, Řepištěm a Žabení tvoří tyto dvě obce mikroregion Slezská Brána.