„Program jsme letos obohatili o rozsáhlý diagnostický blok. Ten se věnuje jak neustále se vyvíjejícím diagnostickým možnostem ischemické choroby srdeční, tak i nejmodernějšímu využití magnetické rezonance v kardiologii nebo optimálnímu využití kardiomarkerů, jenž se staly nedílnou součástí moderní kardiologie. Blok je inspirován i faktem, že jsme v posledních letech obnovili naše přístroje CT a MRI, které patří k absolutní technologické špičce,“ komentuje primář MUDr. Libor Škňouřil, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, který byl garantem celé akce.

V rámci vlastních přednášek zahrnula konference, jejímž pořadatelem je tradičně Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, například témata onemocnění  hrudní aorty a aortální chlopně, nebo cévní mozkové příhody, její moderní terapie a prevence.

Střelba v třinecké nemocnici, Krajský soud Ostrava, listopad 2023.
Střelba v třinecké nemocnici. Muže čeká mnohaletý žalář

„Letos jsme se kromě ischemické choroby srdeční, jenž zůstává pro svoji zdravotní závažnost dlouhodobě v centru našeho zájmu, věnovali dvěma tématům, která jsou neméně důležitá, a přitom méně viditelná. Prvním tématem je cévní mozková příhoda, která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rozvinutých zemí a vůbec nejčastější příčinou invalidizace jejich populace. Zazněly možnosti jak chirurgické, tak intervenční léčby, ale i možnosti kardiologické prevence tohoto závažného onemocnění,“ přibližuje doktor Škňouřil.

Kardioden - odborná konference Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.Kardioden - odborná konference Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.Zdroj: se svolením Agel Třinec

Druhým velkým tématem byly možnosti terapie onemocnění aorty a její chlopně, jejichž incidence v posledních letech narůstá a jsou nedílnou součástí zaměření komplexních kardiocenter. Léčba náročných onemocnění se neustále rozšiřuje, posouvají se hranice našich možností a je zde velmi důležitá spolupráce chirurga s intervenčními kardiology a radiology. Myslím si, že tato spolupráce je v našem kardiocentru na nadstandardní úrovni a i díky ní jsme schopni provádět ty nejsložitější výkony a být na špičce kardiologické péče v ČR,“ vyjmenovává Libor Škňouřil.

Krmelín už svou vánoční výzdobu rozsvítil, 14. 11. 2023.
Krmelín na advent nečeká, vánoční výzdoba už svítí. Morávka postaví betlém

„Kolegyně a kolegové z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí svou aktivitou potvrzují vedoucí pozici mezi ostatními komplexními kardiovaskulárními centry. Rozsah kardiovaskulární péče poskytované v Třinci zdaleka přesahuje ostatní pracoviště včetně okolních fakultních nemocnic. Medicína poskytovaná našim pacientům je špičková nejen v České republice, ale snese i srovnání s nejlepšími pracovišti ve světě. Současně vychováváme nové generace mladých lékařů a věnujeme se ve zvýšené míře vědě a výzkumu. Dnešní odborná akce je toho dokladem,“ uzavírá MUDr. Radek Neuwirth, MBA, LL.M., ředitel pořádající Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Kardioden je již 24 let ojedinělou postgraduální vzdělávací akcí, jejímž cílem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody  léčby srdečních onemocnění i posílit spolupráci mezi Kardiocentrem Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce je určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny. V rámci nelékařských zdravotnických pracovníků je akce určena zejména pro sestry z kardiologických a kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče nebo standardních interních oddělení.