Kromě přednášek čekají na účastníky konference čtyři přímé přenosy, které budou vysílány z Nemocnice Podlesí, která patří v tomto oboru ke špičkovým zařízením v České republice i v Evropě. „Přenosy budou probíhat z katetrizačního, kardiochirurgického i elektrofyzi­ologického sálu. V průběhu zákroku bude umožněna komunikace s operatérem, který bude během operace zodpovídat případné otázky,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra Marian Branny.

Kardioden je výjimečný také svým zaměřením a spektrem účastníků. Jedná se o postgraduální vzdělávací akci, jejímž úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody léčby srdečních onemocnění, posílit spolupráci mezi Kardiocentrem a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce je určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny.

V sekci středně zdravotnických pracovníků jsou sestry z kardiologických i kardiochirur­gických oddělení, intenzivní péče nebo standardních interních oddělení. „Smyslem akce je, aby všichni účastníci tvořili jeden tým, který se společně stará o tytéž pacienty. Proto musí mít všichni jednotné znalosti, jednotné způsoby vyšetřování pacientů, jednotnou strategii léčby a stejný způsob následného sledování pacientů po provedené léčbě,“ dodal Branny.

Nemocnice Podlesí je součástí národní sítě kardiovaskulárních center, kterou v minulém roce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Síť tvoří celkem 17 pracovišť, z toho 11 komplexních. Nemocnice tak od minulého roku spadá mezi 11 nejlepších pracovišť, která zajišťují komplexní péči o zvlášť nákladné a složité případy v kardiochirurgii, intervenční kardiologii nebo cévní chirurgii.