Kardiologové Nemocnice Podlesí provedli zcela unikátní zákrok – pacientce, které před osmi lety lékaři voperovali umělou srdeční chlopeň, zavedli pomocí katetru chlopeň novou. Ženě tak díky tomuto zákroku zachránili život. Při zákroku asistoval i francouzský lékař a zkušený kardiolog Jean Claude Laborde.

„K tomuto zákroku se lékaři rozhodli proto, neboť původní umělá srdeční chlopeň pacientky vlivem namáhání přestávala postupně plnit svou úlohu. Pacientka tak nejenže získala už druhou umělou chlopeň, ale nemusela v pokročilém věku podstoupit opakovanou, velmi rizikovou operaci,“ uvedla mluvčí holdingu Agel Hana Szotkowská. Dodala, že právě tento nový způsob léčby, nazývaný „chlopeň do chlopně“, zachrání životy pacientům, kteří by nebyli schopni podstoupit druhou operaci.

Dosud se katetrizační implantace chlopní omezovaly pouze na nemocné, kteří měli nemocnou vlastní chlopeň. Výjimečnost nového způsobu, který ve čtvrtek provedli lékaři Kardiocentra Nemocnice Podlesí v Třinci, spočívá v tom, že rozšířili tuto metodu na skupinu nemocných, kteří již jsou po jedné srdeční operaci a mají chlopeň umělou.

„Takto léčených nemocných na celém světě je pouze několik desítek, v České republice až do dnešního dne ani jeden,“ řekl primář kardiologického oddělení Marian Branny. Onemocnění aortální chlopně je nejčastější chlopenní vadou dospělých ve vyspělých zemích a postihuje zejména starší pacienty.

Dosud běžným způsobem léčby této skupiny nemocných byla chirurgická náhrada aortální chlopně takzvanou bioprotézou, tedy chlopní vyrobenou z hovězí nebo prasečí tkáně. U této umělé chlopně, vlivem namáhání, po zhruba sedmi až deseti letech dochází k opotřebování a chlopeň přestává plnit svou úlohu.

Následkem toho nemocní trpí příznaky srdeční slabosti, zejména dušností a namáhavou nevýkonností. „Tito nemocní by měli podstoupit druhou operaci s otevřením hrudníku, mimotělním oběhem a několikaměsíčním zotavováním. Naprostá většina z nich však není pro vysoké riziko schopna operace, to znamená, že jsou prakticky neléčitelní. Katetrizační implantace chlopně do poškozené bioprotézy neboli umělé chlopně je mnohem méně riziková pro pacienta i kardiochirurga a stává se jedinou a velkou nadějí pro tyto nemocné,“ vysvětlil primář Branny, proč se dnes právě k tomuto kroku lékaři rozhodli.

Katetrizační (nechirurgický) způsob léčby srdeční chlopně se stává stále častějším způsobem léčby. Zatímco v letech 2005 až 2009 bylo takto léčeno 9 tisíc pacientů na celém světě, za poslední rok se tento počet hned zdvojnásobil. „Hlavním důvodem je fakt, že katetrizační způsob léčby znamená menší bolest pro pacienta, kratší pobyt v nemocnici, kratší celkovou dobu zotavení a absenci velké rány po operaci,“ doplnil primář.

Nemocnice Podlesí je součástí národní sítě kardiovaskulárních center, kterou v minulém roce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Síť tvoří celkem 17 pracovišť, z toho 11 komplexních. Nemocnice Podlesí tak od minulého roku spadá mezi 11 nejlepších pracovišť, která zajišťují komplexní péči o zvlášť nákladné a složité případy v kardiochirurgii, intervenční kardiologii nebo cévní chirurgii.

„Považuji práci našich lékařů za absolutní špičku v České republice. V mnoha případech byli první, kdo s moderními metodami léčby přišli. Myslím, že na jejich práci můžeme být jako společnost náležitě hrdí. Popisovaný případ je ukázkou, že při dnešní rychlosti vývoje nových medicínských technologií i postupů takřka nic není nemožné. Se zdravotní pojišťovnou, které je tato naše pacientka klientem, máme pro tento rok smluvně dohodnutou úhradu za tento typ léčby. Bohužel však musím konstatovat, že majoritní plátce v České republice nám v tomto týdnu oznámil, že nepočítá s rozšířením tohoto typu péče pro své klienty v našem zdravotnickém zařízení. Naší povinností bude pacienty indikované k tomuto typu léčby posílat do vyjmenovaných zařízení v České republice. Nejbližší z nich je od nás více než 200 kilometrů. Přirozeně nás to mrzí především proto, že dle mého názoru, jsme za poslední rok dokázali, že takto úspěšně a ke spokojenosti pacientů léčit dokážeme a výsledky hovoří za nás,“ uvedl ředitel Nemocnice Podlesí Karel Dostalík.