Stáj Tennessee má, kromě Metylovic, ještě jedno zázemí v Tiché, kde celý oddíl vznikl. V současné době Stáj Tennessee čítá 18 členů, kteří se pravidelně scházejí a pod vedením zkušených ošetřovatelů se o koně učí starat, čistit je, krmit a v neposlední řadě na koních také jezdit.

Účastníci závodů se mohli pochlubit, co už se naučili, nebo také, co je ještě třeba trénovat. Děti se mohly přihlásit do třech jezdeckých soutěží. Jak již napověděl název závodů, děti přišly v maskách. Samotné jezdecké soutěže pak absolvovaly bez masek. Konečné startovní listiny čítaly průměrně 12 dětí v každé soutěži. Na závody bylo připraveno 5 koní, na kterých se děti střídaly. Velký dík patří klisnám Javoře, Jasné a Rozárce, které většinu dětí na svých zádech vozily celé odpoledne.

První soutěž s názvem Klíčová dírka vyhrála Alice Čierniková na poničce Rozárka. Ve druhé soutěži, kde jezdci předváděli svou zručnost, zvítězila Žaneta Stránská na klisně Javora. Třetí a poslední soutěž pro děti, která byla nejobtížnější, protože jezdci v sedlech svých koní museli absolvovat mini parkur, vyhrála Aneta Mertová s haflingem Akim. Vítězové jednotlivých soutěží si odnesli krásný pohár a flot. Ostatní zúčastnění také získali flot a jako cenu útěchy alespoň sladkost.