Zachovali se jako dospělí občané, dočkali se ale zesměšnění a ponížení. Pod petici se podepsalo jednadvacet dětí ve věku zhruba mezi dvanácti a osmnácti lety. Jako svého zástupce zodpovědného za její podání si zvolili Lukáše Bauera, který je z „party“ nejstarší a začátkem června slaví plnoletost. Koncem května děti petici zanesly na podatelnu obecního úřadu. „Když jsme tam petici nesli, měli jsme s sebou skejty a Lukáš se před úřadem jen pár metrů sjel. Potkali jsme ale paní starostku a ta mu za to vynadala, protože je tam jízda na skejtech zakázaná. Řekla mu mimo jiné, že se má doma podívat do zrcadla, aby viděl, jaký je hajzl,“ vylíčil okolnosti podání petice třináctiletý Jiří Skarka. Rodiče Lukáše Bauera potom od starostky obce obdrželi dopis, podle něhož se měli vyjádřit k tomu, jestli Lukáš umí číst, jestli je plnoletý a svéprávný, neboť byl údajně přistižen při „ničení obecního majetku prostřednictvím jízdy na skateboardu“, porušil obecní vyhlášku zakazující takovou jízdu, a když se ho starostka dvakrát zeptala, jestli umí číst, odpověděl, že ne. Navíc by podle zákona jako „mluvčí“ dětí podávajících petici měl být plnoletý, k čemuž mu v té době několik dnů chybělo. „O zřízení hřiště pro skateboardisty a dráhy pro kolečkové brusle uvažujeme už dávno. Jednáme s místním Sokolem o směně pozemků na toto hřiště. Ačkoliv bychom na petici dětí odpovídat nemuseli, protože zřejmě nesplňuje náležitosti dané zákonem, přesto odpovíme. Není ale v pořádku, že tyto děti jízdou na skateboardech devastují obecní majetek, například odpadkové koše a lavičky. Navíc odnášejí z obecního sběrného dvora odložené elektrospotřebiče, které jsou tu odloženy jako nebezpečný odpad. Pak na nich jezdí, až je úplně rozbijí. Látkami, které z těchto spotřebičů uniknou, může být znečištěno životní prostředí. Je i na rodičích, aby své děti trochu usměrnili,“ konstatovala starostka obce Alice Tancerová (KDU–ČSL). Dalšího zesměšnění se pak děti podepsané pod peticí dočkaly ve škole, kde jim prý kvůli petici na pokyn ředitelky jejich třídní učitelé přímo ve třídách před spolužáky vynadali. „Příjemné to určitě nebylo. Z naší třídy jsme byli pod peticí podepsaní tři, ostatní byli z jiných tříd, ale vynadáno dostali také,“ řekl sedmák Jirka Skarka. „Je to přinejmenším zvláštní přístup k občanské výchově,“ pozastavil se nad tímto přístupem školy jeho otec Miroslav Skarka. Otec Lukáše Bauera nyní celou záležitost probírá s právníkem, a proto se k ní prozatím nechce vyjadřovat. Podle ředitelky Základní školy v Dobré to ale není pravda. „Myslím si, že se jedná o zkreslené informace. Stížnosti tohoto rázu řešíme v naší škole při osobním jednání s dětmi, rodiči a učiteli tak, aby se mohla každá strana k danému problému vyjádřit,“ uvedla ředitelka školy Eva Nováková. Děti dříve jezdily na skateboardech na prostranství před obecním úřadem. Obec jim pak ale vyhláškou jízdu na obecních prostranstvích zakázala. Děti se tedy přesunuly na místo vedle vepřína. „Dostali jsme nějaké starší překážky. Když jsme nejezdili, vždycky jsme je uklízeli na bok vedle cesty. Myslím, že nemohly překážet. Jednou jsme ale přišli a jedna z překážek byla rozbitá, asi ji někdo schválně rozjezdil autem. A když jsme přišli příště, překážky už tam nebyly vůbec. Pak jsem viděl jejich zbytky u obecního úřadu. Poznal jsem je podle toho, že jsme je měli počmárané,“ konstatoval Jirka Skarka. „O tom nic nevím. Pokud byly překážky pohozeny někde u cesty, je možné, že je někdo uklidil do kontejneru, nebylo to ale z iniciativy obce,“ tvrdí Alice Tancerová. Děti se nepochopením dospělých odradit nenechaly a už připravují novou petici, kterou za ně podá někdo skutečně plnoletý.