Lidi rozděluje chystaná oprava železnice

Příchod firmy Hyundai do Nošovic nutí stát urychlit modernizaci železničních tratí Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek – Český Těšín a Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova tak, aby automobilka mohla namísto po silnicích v co největší míře využít nákladní dopravu po kolejích. O rekonstrukci rozhodla vláda, zmiňuje ji také Deklarace porozumění z loňského 3. listopadu, kterou podepsali zástupci firmy Hyundai a ekologů. Proti zvýšení kapacity tratě v úseku mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem se nejhlasitěji ozvali obyvatelé Stříteže. Sepsali petici, k níž se později připojili i lidé z Hnojníku a Smilovic, několik sympatizantů a lidé, kteří jsou s oblastí majetkově spřízněni. Dosud nasbírali více než pět set podpisů. „Nesouhlasíme se zkapacitněním železniční tratě číslo 332 pro nákladní dopravu, a to z důvodu předpokládané extrémní hlučnosti, kterou nelze nijak odstranit,“ řekl Eduard Siwy z petičního výboru. S textem petice se zastupitelé Stříteže zcela ztotožnili. „Nikdo nám není schopen říci, kolik nákladních vlaků by obcí vlastně projíždělo,“ řekl redakci starosta Jaroslav Molin (SN 1). V obci se však objevily i opačné názory. „Petice je absolutně nesmyslná,“ myslí si Jiří Gruszka ze Stříteže. „Elektrifikace je potřeba. Zkultivovalo by to osobní dopravu, už nebudou jezdit ty motoráčky. Silnici to hodně ulehčí od nákladní přepravy, životní prostředí se zlepší. Ti lidé buď neuvažují, nebo se prostě mýlí,“ řekl Gruszka. Investorem obří akce je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Po protestech lidí byl projekt přepracován – místo tříkolejky ve Stříteži povede dvojkolejka z hnojnického nádraží půlkou obce směrem na Český Těšín. Dopady ale mají být minimální, tvrdí zástupci SŽDC. „Rád bych zdůraznil, že trať bude mít jiný profil, koleje budou bezstykově svařeny, řada mostních objektů zrekonstruována, trať bude elektrifikována,“ řekl redakci Miroslav Bocák, technický náměstek Stavební správy Olomouc, která spadá pod SŽDC. Podle něj projekt obsahuje i protihluková opatření. „Všechny tyto úpravy společně zajistí při nárůstu dopravy klidnější jízdu vlaků,“ soudí Bocák. Výhybna, kterou zastupitelé Stříteže už v únoru odmítli, bude nakonec v Hnojníku „To je politika firmy, která projekt zpracovává. Vrazit klín mezi občany Hnojníku a Stříteže,“ je přesvědčen Jan Herec z Frýdku-Místku, jenž pochází ze Stříteže a petici rovněž podepsal.

Vlaky vytvoří velké zácpy, argumentují odpůrci stavby

Lidé se obávají zejména hluku a prašnosti. V petici navrhují, aby nákladní vlaky jezdily do Českého Těšína přes Ostravu-Kunčice. Zde jsou jejich další argumenty. V územních plánech obce Střítež a Velkého územního celku Beskydy není schválena elektrifikace tratě číslo 322, píše se v petici. Lidé dále tvrdí, že zvýšený provoz nákladních souprav povede ke vzniku významného bezpečnostního rizika u železničního přejezdu na silnici I/68: jediné úrovňové křížení hlavní silnice v úseku Dobrá - Český Těšín podle signatářů již dnes neodpovídá toku vozidel a je klasifikováno jako dopravní závada. „Kolony aut budou stát od Stříteže až po hnojnickou křižovatku. Tak to bude,“ prohlásil jeden z odpůrců stavby Petr Cichý a v nadsázce dodal: „Navrhuji novou cestu na Komorní Lhotku.“ Petiční výbor dále upozorňuje, že v těsné blízkosti železničního přejezdu ve Stříteži se nachází dvě autobusové zastávky i zastávka železniční - mohlo by tedy dojít ke zvýšenému ohrožení cestujících, zejména starších osob a dětí, které tudy procházejí cestou do školy a zpět. Uzavření přejezdu během provozu nákladních souprav prý také znemožní průjezd vozidel záchranné služby a hasičů v krizových situacích. Kvůli stavbě se údajně podstatně sníží hodnota nemovitostí u kolejí. Ve Stříteži leží u železnice desítky parcel, s nimiž obec počítá pro budoucí výstavbu rodinných domků. Dosud se neoficiálně hovoří o tom, že obcemi má denně projíždět maximálně 22 nákladních souprav. Signatáři jsou ale přesvědčeni o tom, že číslo není konečné. „Skutečnost může být jiná. Může to být klidně osmdesát vlaků za den. Nová rychlostní komunikace má být totiž dokončena až v roce 2013,“ prohlásil Vladislav Pawera. „To bude jako v tanku nebo na letišti, takový to bude rachot,“ dodal. Proti zkapacitnění tratě se postavili i členové Mysliveckého sdružení Černá Střítež-Vělopolí. Akce podle nich negativně ovlivní migraci zvěře ve Střítežském lese. „Samozřejmě to stavy zvěře ohrozí. Chodí tam drobná zvěř, ale i divočáci nebo jeleni, máme tam bažanty. Zkrátka s tím nesouhlasíme,“ řekl k chystané opravě tratě předseda sdružení Jozef Bobot. U některých druhů se myslivci obávají, že z lesa zmizí úplně. „Dnes se tam vyskytují po celý rok,“ prohlásil Bobot.

Protistrana: Silnicím uleví ekologická doprava

Mezi nejhlasitější příznivce rekonstrukce tratě patří někdejší hnojnický starosta a současný zastupitel Jaromír Kafonek (SNK ED). Jaromír Kafonek v minulých dnech reagoval na bouřlivou diskuzi, která se odehrála 4. dubna na jednání hnojnického zastupitelstva. „Na jednání zazněly nepravdy, které obsahuje i petice, ať už z neznalosti, nebo úmyslně. Některé věci chci uvést na pravou míru. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a vyhraje ekologická a bezpečnější železniční doprava nad dopravou silniční,“ píše Kafonek na internetových stránkách www.hnojnik-sdruzeni.net. Podle něj není pravdou, že akce přinese enormní zvýšení hlučnosti a prašnosti, a to díky bezstykové a svařované technologii železničního svršku. Kafonek rovněž odmítá, že by rekonstrukce přinesla enormní zvýšení provozu nákladní dopravy. Denně prý půjde o nárůst čtyř párů vlaků. „Maximálně dojde k návratu frekvence dopravy před rok 1990. V té době jezdily čtyři páry manipulačních vlaků a tři páry průběžných vlaků motorovou trakcí,“ uvedl Kafonek. Je přesvědčen, že vlakové soupravy na železničním přejezdu ve Stříteži hasiče ani záchrannou službu nijak významně nezdrží. Argumentuje tím, že nákladní souprava uvolní přejezd dříve než osobní vlak, který na zastávce zastavuje pro nástup a výstup cestujících. Kafonek zdůraznil, že elektrifikace trati a vytvoření Ostravského okruhu přinese po zapracování do Ostravského dopravního systému (ODIS) zkvalitnění železniční dopravy v regionu. Podle hnojnického ex-starosty budou v obcích jezdit i vlaky typu Elefant City. Optimalizace znamená zlepšení kultury cestování, ale i výrazné zkrácení jízdních dob vlaků, soudí Jaromír Kafonek. Zároveň připomněl, že u Českých drah strávil na různých pozicích 25 let. Chystanou rekonstrukci obhajoval počátkem dubna v Hnojníku i Hanuš Krejčí z agentury CzechInvest. „Co je k přírodě přátelštější než železnice,“ prohlásil Krejčí. „Jsem přesvědčen o tom, že v některých místech ta trať už nevyhovuje hygienickým předpisům. Jsou tam přejezdy, které nejsou bezpečné. Optimalizace ta hluchá místa odstraní,“ dodal. Nelíbilo se mu, že někteří obyvatelé kritizovali investici firmy Hyundai v Nošovicích. „Je v pořádku, že chráníte své zájmy. Ale když říkáte, že vám tady přinášíme investici, kterou nechcete, tak mě to trošku bolí,“ řekl Krejčí lidem v Hnojníku.

Hnojník zažil bouřlivé jednání

Poslední jednání hnojnického zastupitelstva trvalo tři a půl hodiny. Jediným bodem programu přitom byla právě optimalizace tratě. Záměr zkritizovalo několik místních obyvatel. „Mně se tam pasou koně, já jsem škodný. Nemůžu to chválit. Pro mě se to tady úplně změní,“ litoval například Václav Svěrkoš. „Do Hnojníku jsme se přestěhovali, abychom měli klid,“ řekl Svěrkoš. „Pokud by měl někdo zájem vědět, jaký to je hluk, když brzdí šestisetmetrový vlak, tak já mu to ukážu na Balinách,“ uvedl Jaroslav Heczko, který prý pochybuje o informaci, že obcemi má denně projíždět maximálně dvaadvacet nákladních souprav. „Je možné, že se tu ,šije´ nějaká větší kapacita,“ prohlásil Heczko. Ve chvíli, kdy hlavní inženýr projektu Ladislav Dorazil oznámil, že firma bude navrhovat zrušení železničního přejezdu přes polní cestu u drážního domku, jeden z občanů zakřičel: „Já ti dám zrušit!“ Podle předběžných informací mají mít vlaky maximálně pět set metrů, i vzhledem k současným parametrům frýdeckého a těšínského nádraží. Zastupitelé nakonec schválili, že obec Hnojník bude požadovat rekonstrukci mostu přes říčku Stonávku a výstavbu nového podchodu. „Byli bychom raději, kdyby nákladní doprava přes Hnojník nešla. Ale než aby to šlo po cestě, tak všichni chceme raději tu železnici. Když už tady Hyundai je a něčím nás omezí, tak chceme něco pro naše občany vydobýt,“ vysvětlila starostka Dagmar Molinová (SN). Nový podchod je podle ní nezbytný kvůli zajištění bezpečnosti. „Dvě třetiny obyvatel Hnojníka chodí přes železniční kolejnice,“ upozornil zastupitel Zdeněk Škuta (SN). Proti provozu nákladních souprav se přímo postavili jen dva zastupitelé. V usnesení se přesto objevil návrh, aby využití tratě pro nákladní vlaky posoudil ještě nezávislý odborník. Poslední šanci podat námitky před zpracováním projektu k územnímu řízení měli lidé 21. března na frýdecko-místeckém magistrátu. Dráhy chystají zahájení optimalizace už napřesrok. „Délka úseku je zhruba 26 kilometrů. Většinou zůstáváme v původní trase,“ upřesnil Miroslav Bocák ze Stavební správy Olomouc. Podle něj nelze bez rekonstrukce pokrýt zvýšenou poptávku železniční dopravy, kterou nošovická zóna přinese.

Problém spojený s železnicí řeší i v Mostech u Jablunkova - více na https://frydeckomistecky.dennik.cz/zpravy_region/zeleznice_mosty_jablunkova_zal.html